Meteen naar de inhoud

“het begint met de stem van de burgers”

Wij geloven erin, dat door mee te doen met de politieke inbreng en besluitvorming, wij samen met
inwoners, ondernemers, verenigingen en natuurlijk mét onze gemeentelijke organisatie kunnen gaan
voor een leuke gemeente waar het goed wonen, werken en verblijven is.

“wie niet stemt, zal voor gestemd worden”

Enkele belangrijke punten voor ons zijn:

Gemeente Steenbergen blijft onze eigen gemeente.
Of wilt u straks in Bergen op Zoom uw rijbewijs gaan ophalen?

Open, eerlijk en transparant

Hiermee wijzen wij naar de communicatie van gemeente naar burgers.
Of wilt u blijven volhouden met: “ze doen toch wel wat ze willen”?

Het huishoudboekje van onze gemeente eindigt al vele jaren negatief.
Vele miljoenen zijn inmiddels verdampt, zonder dat daar toekomstgerichte resultaten tegenover staan. Dit moet echt worden aangepakt.
Of wilt u onze (klein-)kinderen de ambities van onze hoofdambtenaren laten terugbetalen?

Burgers betrekken bij besluitvorming die ons rechtstreeks raakt.

Overheidsparticipatie toepassen bij alle projecten.
Het kan wel hoor, echt waar, dat onze burgers worden betrokken bij div. projecten.
Of wilt u ook worden verrast met een grote verandering in uw achtertuin?

Op korte termijn meer en vraaggerichte woningbouw op diverse locaties buiten de kernen.
Of wilt u onze jongeren in het ouderlijk huis laten tot de ouders uit de tijd zijn!

Ontwikkeling van bedrijventerreinen langs A4 / A29 (A-locaties)

Tot op heden laat Steenbergen veel kansen liggen, er komt geen tot weinig werkgelegenheid naar Steenbergen, terwijl dit dus echt wel mogelijk is!
Of wilt u niet in uw eigen gemeente, op het fietske naar het werk?

Natuurlijk moeten we ons gereed maken voor de toekomst, maar wij geloven dus niet dat windmolens en zonneparken de oplossing zijn.
Helpt u mee met inwoners, ondernemers en gemeente om innovatieve oplossingen te bedenken?

Sociaal domein.

Maatschappelijke ondersteuning moet goed en betaalbaar zij en blijven.
U wilt toch ook de ondersteuning krijgen die u verdient?

Dit zijn slechts enkele punten die wij belangrijk vinden om het wonen, werken en verblijven in onze gemeente zo wenselijk mogelijk te laten zijn.

Voor een volledig overzicht, neem dan contact met ons op.

“Omdat het anders moet en anders kan”