Tijdens onze laatste algemene ledenvergadering mochten we de dhr. Pieter Korst ontvangen.
Dhr. Pieter Korst is voorzitter ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie) afdeling Steenbergen-Bergen op Zoom.
Hij gaf de leden van Stem0167 extra inzicht in de uitdagingen die wij als agrarische gemeente Steenbergen op onze pad zullen vinden. Ook gaf hij hier constructief al reeds een aantal oplossingen en denkrichtingen aan. De belangrijkste onderwerpen die zijn besprokenbesproken:
– Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP).
– Arbeidsmigranten en huisvesting.
– Invulling van de energie transitie.
In overeenstemming met de kernwaarden van Stem0167 paste het slotbetoog van ZLTO naadloos aan. “Wij streven naar een goed overleg met de gemeente, de gemeenteraad en onze ondernemers. Graag zien we dat de gemeente ons als belangenorganisatie proactief informeert en betrekt bij relevante onderwerpen, zodat we vanuit de praktijk kunnen meepraten. U als raad kunt daar ook een rol in spelen door als er iets agrarisch speelt en u wilt daarover meer weten gewoon contact op te nemen. We zijn goed bereikbaar, wees ook welkom op onze boerderijen met uw fractie of achterban zodat we het contact ‘aan de keukentafel’ kunnen versterken.

”Namens Stem0167 bedanken we dhr. Pieter Korst nogmaals voor zijn tijd en duidelijke toelichting.