Meteen naar de inhoud
De gemeente heeft 25 miljoen euro geleend voor aankoop gronden. De gronden zijn voor uitbreiding industrieterreinen, woningbouw en rondwegen. Het college denkt er ineens heel anders over, de 25 miljoen wordt inmiddels gebruikt voor van alles en nog wat, maar nog niet voor grondaankopen. Wat vindt u? Kijk hier naar onze reportage: https://youtu.be/1EKO9CsdQLg [...]
Wat kenmerkt jou als raadslid?In Waar zet je je deze raadsperiode voor in?Naar mijn mening twee belangrijke onderwerpen.• Financiën: Al langere tijd maak ik mijzelf ernstig zorgen om de gemeentelijke financiën. Daarom heb ik in de vorige raadsperiode al enkele malen gebruik gemaakt van het spreekrecht voor burgers, om mijn ongerustheid te tonen. Want al… Lees verder »Ken je raadslid [...]
Bron: Steenbergse bode. Door: Sanne Brusselaars di 9 mei, 16:00 Algemeen STEENBERGEN – Verkeersoverlast en onveilige verkeerssituaties zijn een veelvoorkomend probleem in veel woonwijken, waaronder de wijk Buiten de Veste en de Lindenburghlaan in Steenbergen. Uit een enquête die eind 2022 is gehouden onder de bewoners, blijkt dat deze problematiek hoog op de agenda staat bij de inwoners… Lees verder »Stem0167 presenteert enquêteresultaten over verkeersoverlast en onveilige situaties [...]
1 jaar geleden stond in de krant vermeld dat er mogelijk proefboringen gedaan worden in het gebied van Prinsenland voor onderzoek naar aardwarmte. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door SCAN , een uitvoerende organisatie van het Ministerie van economische zaken en Interreg (Europese subsidie). SCAN heeft 10 potentiële locaties geïdentificeerd waarvan er uiteindelijk een 6 tal… Lees verder »Is aardwarmte een duurzaam alternatief voor het AFC ? [...]
Verwarring in Steenbergse gemeenteraad om lening van 25 miljoen euro.🤔 Stem0167 had een bespreking aangevraagd over ‘meer inzicht in de financiën te krijgen. Klik op de link voor meer informatie.https://fb.watch/kf8u-yNbKH/ [...]
Op 30 maart 2023 is tijdens de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen, Toon van der Wegen geïnstalleerd als gemeenteraadslid namens Stem0167. Tevens is Luc Aben namens de fractie Stem0167 benoemd als burgerlid. Het bestuur én de leden van Stem0167 bedanken Luc voor zijn inzet als raadslid en wensen hem veel plezier… Lees verder »Installatie Toon van der Wegen [...]
Enige tijd geleden hebben veel bewoners van Buiten de Veste en de Lindenburghlaan de enquête ingevuld.Daarna is het stil geworden rond dit onderwerp en lijkt het dus alsof er niets mee gedaan is. Niets is minder waar. Stem0167 is hier wel degelijk mee aan de gang gegaan, maar helaas vergen dit soort onderwerpen toch wel… Lees verder »Enquête Buiten de Veste. [...]
Stem0167 is een nieuwe partij in de gemeente Steenbergen met als speerpunten de gemeentelijke financiën op orde en meer betrokkenheid vanuit de burger.  Om onze collectieve kennis en kunde te verbeteren organiseren we trainingen in samenwerking met Kennispunt lokale politieke partijen. Afgelopen week mochten we deelnemen met een aantal leden voor de training Permanente Campagne.… Lees verder »Training Kennispunt lokale politieke partijen [...]
In januari heb ik mijn functie als burgerraadslid voor Stem0167 per direct neergelegd. Door een sterk veranderde privesituatie die ik aan de gemeenteraad heb verduilijkt, kan ik niet de tijd en aandacht aan het raadswerk besteden die ik vind dat de bewoners van de gemeente Steenbergen verdienen. Rene Caumo [...]
De begroting 2023. Voor Stem0167 de eerste keer dat zij zich hierover mag buigen en mag meepraten. Al op blz.4 kregen wij bij Stem0167 behoorlijk de kriebels.En wel met de eerste doelstelling die het college de komende bestuursperiode wiltbereiken, namelijk: Met het opstellen van participatiebeleid willen we inwonerseerder en beter betrekken bij ONS beleid.Hoezo ONS… Lees verder »Begroting 2023. Voor Stem0167 de eerste keer…. [...]
Heeft u als burger, ondernemer of organisatie een punt binnen de gemeente Steenbergen die wat u betreft onderbelicht of onbesproken blijft? STEM0167 staat voor participatie en nodigen u graag uit om uw standpunt, visie, wensen of ideeën toe te komen lichten tijdens één van onze vergaderingen. Maandelijks nodigen wij daarvoor mensen uit zodat u uw… Lees verder »Wij zoeken U [...]
Met veel bewondering mochten wij de uitkomst enquête wegversmallingen Steenbergseweg te Dinteloord ontvangen. Als reactie op de betonnen wegversmallingen op de Steenbergseweg in Dinteloord, heeft de Dinteloordse, mevr. Mariella van Loon een enquête gemaakt en uitgezet. [...]
Beste inwoner, naar aanleiding van een mail die ontvangen is bij de gemeenteraad met betrekking tot verkeersveiligheid in uw omgeving, zouden wij graag uw mening horen over hoe u de verkeersveiligheid ervaart. [...]
voor een informatieve bijeenkomst omtrent het proces Fort Henricus. Namens Stem0167 zijn Luc Aben, René Caumo en Toon van der Wegen op deze uitnodiging ingegaan, wij werden hartelijk ontvangen in de zogeheten collegekamer. [...]
Namens Stem0167 bezochten Toon van der Wegen en René Caumo de informatieavond van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wallen. [...]
Namens Stem0167 gingen René Caumo en Toon van der Wegen donderdagavond 19:30 uur naar de informatieavond welke was georganiseerd door de Steenbergse afdeling van de ZLTO. Wij zijn trots op onze mooie gemeente met water en groen. Het is dan ook goed om te beseffen dat de vele mooie wandel- en fietsroutes door onze polders er zijn, omdat we een landbouwrijke gemeente zijn. [...]
Door Ellis Rozeboom-Bekker: Wisseling van de wacht, 19 Mei ben ik met veel enthousiasme gestart bij Stem0167 als Burgerraadslid. Als snel kwam ik er achter dat het in combinatie met mijn werk niet goed te combineren was vanwege de groei van ons bedrijf. Omdat ik vond dat ik Luc en Toon niet voldoende kon ondersteunen heb ik besloten te stoppen met het burgerraadslidmaatschap zodat een collega van onze fractie met voldoende tijd dit over kan nemen. In overleg met de fractie hebben we we besloten dat René Caumo het stokje van mij overneemt. De komende raadsperiode blijf ik wel actief bij Stem0167 MVG Ellis [...]
Net als alle andere partijen hebben wij van Stem0167 onze standpunten kunnen uitleggen aan de groep ouderen die aanwezig was. Het ging vooral om woningbouw, voorzieningen en communicatie. [...]
Stem0167 wilt graag meer aandacht om, bij nieuw te bouwen gebouwen met platte daken, eens te kijken naar de mogelijkheid van Sedum dakbedekking. Ook wilt Stem0167 kijken naar mogelijkheden voor subsidie, verstrekt door de gemeente, voor wanneer inwoners hun bestaande platte dak willen voorzien van Sedum dakbedekking. [...]
Afgelopen week mochten we ( Ellis, Jordi, Gillian , Klaas en Bas ) op werkbezoek bij Dhr. Huijsmans op De Heensedijk. Sinds kort staat hier een zogenaamde windwokkel in de tuin wat zover ons bekend is, de primeur heeft voor Gemeente Steenbergen. In de nabije toekomst zal er steeds meer gevraagd worden van de burger omtrent de energie transitie. Naast grote wind en zonneparken zal ook opwekking en verbruik bij de bron een belangrijke schakel worden. Om een beter idee te krijgen wat dit nu inhoudt zijn we op werkbezoek geweest bij een voorloper op dit gebied. [...]
“In een Gemeente als Steenbergen die toch al verstoken is van recreatie, is de aanwezigheid van een park een noodzakelijkheid.” Dat waren de wijze woorden van de voorzitter ( Burgemeester de Gou ) in 1957 tijdens het slotpleidooi waarom het stadspark doorgang moest vinden. Deze burgervader was aangesteld in Steenbergen in 1946 en heeft Steenbergen door de zware jaren van wederopbouw geloodst. Het Stadspark was een cadeau aan alle inwoners om deze moeilijke periode af te sluiten en gelegenheid te geven om te recreëren binnen de gemeente. Bedrijven zoals HKI (voorloper van de ENKA) en Grontmij zagen hiervan ook het belang en schonken bv de waterfontein en de Zonnewijzer. De lokale vogelvereniging had het aanbod gedaan om een volière te plaatsen en te onderhouden. Een collectieve inzet van gemeente , burger en bedrijven om iets moois en goeds te creëren voor alle inwoners. De opening van het park werd met trots gedaan door Burgemeester Gou als een van zijn laatste publiekelijke optredens. [...]
oprichten. Notariële aktes , KvK nummers en tenaamstelling voor de kiesraad om er maar een paar te benoemen. Afgelopen week was het tijd voor de ondersteuningsverklaringen , als partij moet je minimaal 20 zogenaamde ondersteuningsverklaringen van kiesgerechtigden burgers uit je Gemeente inleveren. Deze verklaringen dienen op het Gemeentehuis onder het toeziend oog van een ambtenaar te worden getekend en officieel bekrachtigd. Het was voor Stem0167 geen probleem en mochten op de steun rekenen van onze achterban. [...]
Afgelopen donderdag 13 januari kwam het bericht naar buiten via Kijk op Steenbergen: “Plan voor nieuw gezondheidscentrum in het Steenbergs Stadspark” Direct werd dit bericht gedeeld door de Volkspartij, “Trots op onze wethouder! Willy Knop (wethouder economie) “Het belangrijkste is dat we ons hiermee goed voorbereiden op de groeiende zorgvraag als gevolg van de verdergaande vergrijzing. Daarnaast is het Stadspark door zijn centrale ligging een gewilde locatie. Een van onze voorwaarden voor het ontwikkelen van deze prachtige plek is dat het park wordt opgewaardeerd door een deel van de oude vesting opnieuw zichtbaar te maken.” [...]
Steenbergenaar Chiel Veraart is samen met andere ondernemers al 12 jaar bezig met de ontwikkeling van het gebied. Een groot pluspunt is dat met deze plannen, in samenwerking met SDW, er meerdere plekken voor dagbesteding ter ondersteuning van mensen met een beperking of ontwikkelingsachterstand worden gerealiseerd, dit nu nog deels afhankelijk van de te realiseren mogelijkheden. Gezien de complexiteit en lange looptijd van de ontwikkeling rond het fort zijn wij zaterdag 8 januari met 4 leden van Stem0167 bij Chiel Veraart langs geweest. [...]
Naar aanleiding van reële zorgen om de huidige staat van de basisscholen in Dinteloord, werd er tijdens een politiek debat door Tim Huisman geopperd om alle scholen te integreren in één groot scholencomplex. Want, zo stelde hij; dit zou bezuinigend werken doordat er bijvoorbeeld nog maar één conciërge nodig zou zijn. Hiermee zou tevens, zo vervolgde hij zijn betoog, de persoonlijke signatuur van de scholen ook gegarandeerd blijven. Wij van Stem0167 zijn het niet met deze stelling eens. Wel dat de scholen gedateerd zijn maar niet dat dit in één groot gebouw moet worden samengevoegd. [...]
In het bericht van BN De Stem, wordt er gesproken dat veel Dinteloorders zich als een achtergesteld kind voelen. Sinds de herindeling hebben we het AFC en de windmolens gekregen. Hierbij zijn toen diverse beloftes gedaan, die na vele jaren nog niet gerealiseerd zijn. Ook de beloofde rondweg, wordt jaar na jaar uitgesteld. [...]
Een aantal van onze leden zal (digitaal) aanwezig zijn bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Gemeente. We nodigen u dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en contact op te nemen met ons. [...]
Krijgen, houdt voor mij in dat het iets is waar je om gevraagd hebt , of op zijn minst iets waar je blij van wordt. In dit geval is hier geen sprake van. De uitvoering van de NWI ( Nieuwe Wet Integratie ) is de gemeente opgelegd vanuit de nationale overheid. Ze zijn er in Den Haag naar jaren aanmodderen achter gekomen dat hun aanpak niet werkt omtrent statushouders en asielzoekers. Dus dan is de oplossing , we maken er iemand anders zijn probleem van. Een kopie van hoe ze omgegaan zijn met bijvoorbeeld de WMO , die ook eerder naar het gemeentelijke niveau omtrent uitvoering is geduwd. Ik mag aannemen dat u, helaas bekend bent met de schrijnende gevallen die dat ons heeft opgeleverd. [...]
Op de ledenvergadering van 16 december 2021 is een nieuw bestuur gekozen. [...]
N.a.v de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025, had Stem0167 aardig wat vragen, vooral van technische aard. De strategisch adviseurs van onze gemeente vonden dat onze vragen moesten worden beantwoord en Stem0167 werd hiervoor uitgenodigd op het gemeentehuis. [...]
Help Stem0167
Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Twitter

U kunt onze vereniging op allerlei manieren steunen.

Wilt u Stem0167 steunen?