Meteen naar de inhoud

Over dit privacy protocol

Stem0167.nl hecht grote waarde aan het borgen van de privacy van haar leden, donateurs en belangstellenden. Dit privacy protocol beschrijft welke persoonsgegevens Stem0167.nl verzamelt en verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt worden om een individu te kunnen identificeren of gegevens die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Stem0167.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze wetgeving. Dit privacy protocol zal waar nodig worden geactualiseerd teneinde te blijven voldoen aan wijzigingen in de wet- en regelgeving en andere vereisten.

Waarom verzamelt Stem0167.nl persoonsgegevens?

Stem0167.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die worden gesteld aan het beheren van de ledenadministratie en het registreren van donaties. Persoonsgegevens mogen volgens de AVG alleen gebruikt worden voor gerechtvaardigde activiteiten. Naast de bovenstaande activiteiten kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor het voeren van campagne, het gericht informeren van leden en donateurs, en (geanonimiseerd) voor wetenschappelijke doeleinden zoals statistische analyses. De persoonsgegevens van leden die hebben aangegeven actief lid te willen worden, en daarvoor aanvullende informatie vertrekt hebben, kunnen worden gebruikt voor het gericht informeren over bepaalde interesse gebieden en voor werving.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Van leden:

Verplicht zijn: Voorletter(s), naam, adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land), e-mail, bankrekeningnummer, lidnummer. Niet verplicht zijn: Voornaam, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht (aanhef), titel.

Van donateurs:

Zie bovenstaande, zonder lidnummer.

Van leden die actief willen worden wordt aanvullend een Curriculum Vitae gevraagd en kunnen kennisgebieden worden geregistreerd.

Van belangstellenden is enkel het e-mail adres verplicht.

Stem0167.nl behoudt zich het recht voor beeldmateriaal, waar leden, donateurs of belangstellenden mogelijk herkenbaar of hoorbaar zijn, te registreren en gebruiken.

Persoonsgegevens die niet meer noodzakelijk zijn, zullen worden verwijderd.

Nog verdere vragen?

Voor verdere vragen over het privacy protocol of over het gebruik van uw persoonsgegevens door Stem0167.nl kunt u contact opnemen met het bestuur van Stem0167.nl (Bestuur@Stem0167.nl )