Meteen naar de inhoud
 • Inloopavond Dinteloord

  Gisteravond 17 juni was de inloopavond over de toekomstvisie van Dinteloord in het Dorpshuis.

  Alle oproepen vooraf om vooral te komen waren niet voor niets geweest, want het was erg druk.

  Er werd lekker gediscussieerd over de drie scenario’s en de voor- en nadelen van elk scenario.

  Aan de hand van de uitkomsten van deze avond wordt er in september een voorstel aan de gemeenteraad gedaan.  

  In ieder geval is bewezen dat participatie wel degelijk een goed instrument is voor dit soort ontwikkelingen.

  We houden u op de hoogte.

  ^Klaas Rozeboom

 • Beleidskader Duurzaam

  Waarom wij niet hebben ingestemd met het beleidskader Duurzaamheid 2024-2030.

  Wil Stem0167 dan geen duurzame gemeente richting de toekomst en meewerken aan klimaatadaptatie en meer biodiversiteit?

  O jawel hoor, natuurlijk wilt Stem0167 dat wel.

  Alleen vinden wij dat onze inwoners hier veel eerder bij betrokken moeten worden.

  Zoals het nu is, wordt het beleid door het Rijk voorgeschoteld aan de gemeente, waarna de gemeente dat beleid weer voorschotelt aan onze inwoners. “Take it or leave it”, zullen we maar zeggen. Het beleid komt samen in het beleidskader Duurzaamheid 2024-2030.

  Pas wanneer er maatregelen worden genomen, komt die vaak genoemde participatie nog eens in beeld en wordt onze inwoners nog eens iets gevraagd.

  Daarom ons amendement Denktank ter voorbereiding beleidskader duurzaamheid 2024-2030.

  Wij zien graag de kennis en kunde van onze eigen inwoners terug in het beleid, wat weer zal resulteren in meer draagvlak bij onze inwoners.

 • 5 maart informatieavond Dinteloord

  Op 5 maart was de informatieavond van de gemeente over de plannen voor Dinteloord.
  Uiteraard wilden wij van Stem0167 hier alles van weten.

  De gemeente had gerekend op zo’n 80 deelnemers en waren zeer verbaasd dat er een paar honderd mensen aanwezig waren.

  De bedoeling was dat er aan verschillende tafels gedachten en ideeën uitgewisseld konden worden, zover – zo goed.

  Eerst kwam er een inleiding en dat hebben we geweten. Voor ons gevoel duurde dit uren (misschien ietsje overdreven). Op een gegeven moment werd er zelfs een verhaal gehouden over het ontstaan van Dinteloord. Ik heb toen aangegeven dat niemand naar deze avond was gekomen om geschiedenisles te krijgen, maar men ging onverdroten door. De aanwezigen werden (terecht) steeds luidruchtiger en gaven bij herhaling aan dat ze vragen wilden stellen en antwoorden krijgen. Dit was volgens de wethouder niet de bedoeling van participatie en als het zo doorging zou hij de plannen voor Dinteloord liever alleen ontwikkelen.

   Zo denkt men dus over participatie.

  Uiteindelijk kon men dan toch langs de tafels en hier werd gretig gebruik van gemaakt.

  Nu is het afwachten wat hiermee gedaan gaat worden en of het niet, zoals vorige projecten, in een lade zal verdwijnen.

  ^Klaas Rozeboom

 • Bushalte dinteloord

  Helaas.., géén mobiliteitshub voor de bushalte Dinteloord.

  Stem0167 had eerder technische vragen gesteld over de bushalte Noordlangeweg – Dinteloord.

  Want laten we eerlijk zijn, die bushalte verdient zeker niet de schoonheidsprijs zoals die door een eerder college is voorgeschoteld.

  Weet u nog.., een moderne mobiliteitshub o.a. met laadplaatsen voor elektrische fietsen en auto’s, mogelijkheden voor deelmobiliteiten, e.d.

  N.a.v. de eerdere technische vragen hebben wij wéér aandacht gevraagd voor de bushalte, deze keer tijdens de raadsvergadering van 29 febr. jl.

  Oordeelt u zelf.

 • Informatieavond Dinteloord

  Op 5 maart is er in het Dorpshuis van Dinteloord een informatieavond over de toekomst van Dinteloord. In verschillende facebook groepen is hiervoor al een oproep gedaan aan de inwoners om hierbij aanwezig te zijn. Hier sluiten we ons graag bij aan. Kom in grote getale. Wij zijn zeker ook aanwezig. Dinsdag 5 maart 2024 van 19.00 – 21.30 uur in het Dorpshuis Dinteloord.

Nog

tot de Gemeenteraadverkiezingen

Wij van Stem0167 vinden het erg belangrijk dat u gaat stemmen.

De opkomst in 2018 was slechts 47%, wat inhoudt dat er een minderheid beslist.

Wij hopen dat u 16 maart 2022 in grote getale gaat stemmen, zodat u uw wens duidelijk kan maken.

Help Stem0167

Wilt u Stem0167 steunen?

U kunt onze vereniging op allerlei manieren steunen.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Twitter

Stem0167 zoekt kandidaad – raadsleden.