• Gemeentelijk Overleg Ouderenbonden Steenbergen – GOOS bijeenkomst 26-02-2022

  Ook Stem0167 was aanwezig bij de GOOS bijeenkomst op 26-02-2022.

  Net als alle andere partijen hebben wij van Stem0167 onze standpunten kunnen uitleggen aan de groep ouderen die aanwezig was. Het ging vooral om woningbouw, voorzieningen en communicatie. Zoals eerder aangegeven wil Stem0167 zich hard maken voor vraaggerichte woningbouw per kern, hierin ook de combinatie zoekend tussen woningen voor ouderen en jongeren in één  complex zodat er een mooie mix ontstaat en jongeren eventueel een stukje “mantelzorg” op zich kunnen nemen, dit vooral in de vorm van het meenemen van een boodschap etc.

  De voorzieningen zijn ook besproken, hierin is Stem0167 van mening dat er gekeken moet worden met de bewoners  per kern wat er nodig is. Onder andere zijn de openbare toiletten in de winkelgebieden verdwenen. Wij van Stem0167 zouden graag met de ondernemers naar een oplossing zoeken zoals bijvoorbeeld het openbaar stellen van toiletten van ondernemers tegen een kleine vergoeding van de gemeente waardoor het gratis is voor het winkelend publiek om daar gebruik van te maken.

  Eén van de thema’s was ook de openbare ruimte Stem0167 vindt dat naar de openbare ruimte gekeken dient te worden naar verbeteringen, de afgelopen 4 jaar is het onderhoud aan de openbare ruimte niet optimaal geweest waardoor zeker voor de ouder worden de inwoner het op veel plekken een uitdaging is om van A naar B te komen. We hebben in alle kernen te smalle en scheve stoepen op sommige punten zelfs geen stoep, geen voorzieningen voor scoot-mobielen en/of rollators. Uiteraard is aan sommige dingen zoals stoepen weinig te veranderen omdat dit historisch zo gegroeid is, maar zelf in de nieuwe wijken wordt niet altijd gekeken naar bereikbaarheid voor ouderen en minder validen.

  Als laatste is ook oog voor de bewoner vanuit de gemeente ter sprake gekomen, Stem0167 is ontstaan omdat wij vinden dat dit momenteel niet goed gaat. Iedereen heeft het over burgerparticipatie, maar helaas is dat de afgelopen 4 jaar niet gelukt in de ogen van veel burgers. Stem0167 wil veel meer structureel overleg met de inwoner en haar vertegenwoordigende organisaties, maar ook regelmatig volksraadpleging (referenda) met de groep belanghebbende inwoners als er een grote verandering in hun leefomgeving op stapel staat. Denk hierbij aan twee hele actuele punten zoals de geplande nieuwbouw in het stadspark en de rondwegen van Steenbergen en Dinteloord.

 • Sedum dakbedekking

  Een sedumdak is een voorbeeld van een groendak.

  Het is een dak dat is begroeid met sedum, dit zijn vetplantjes. Deze plantjes kunnen erg goed tegen droogte, maar ook heel vochtige periodes kunnen ze goed hebben.

  De felle zon is tevens geen probleem voor deze vetplantjes.

  Stem0167 wilt graag meer aandacht om, bij nieuw te bouwen gebouwen met platte daken, eens te kijken naar de mogelijkheid van Sedum dakbedekking.

  Ook wilt Stem0167 kijken naar mogelijkheden voor subsidie, verstrekt door de gemeente, voor wanneer inwoners hun bestaande platte dak willen voorzien van Sedum dakbedekking.

  Wat zijn nu de voordelen van Sedum dakbedekking?

  Het betreft een relatief lage investering van ongeveer €50,00 per m² (afhankelijk van de soort en bij wie het aangeschaft wordt).

  Maar wat nog veel belangrijker zijn de voordelen.

  • Langere levensduur van de dakbedekking tot wel 2 keer zo lang dat betekend gemiddeld in plaats van 25-30 jaar +/- 60 jaar
  • Meer biodiversiteit, de veelal toegepaste kruiden en grassen bevorderen de leefomgeving van vogels, vlinders en insecten.
  • Sedum dakbedekking verlaagt de temperatuur binnenshuis. Een zwart dak kan tot wel 90 graden warm worden. Sedum dakbedekking wordt ongeveer 5 graden warmer dan de omgevingstemperatuur. Het dak geeft zo in de zomer veel minder warmte door naar binnen.
  • Sedum dakbedekking absorbeert regenwater door waterbuffering in de planten, het substraat en de drainage. Het vertraagt de afvoer naar het riool en zorgt voor verdamping door de planten. Zo wordt de piekbelasting op het riool verminderd en daaruit voortvloeiende overstromingen gereduceerd.
  • Een dak voorzien van Sedum dakbedekking wordt veel minder warm door zoninstraling dan een normaal dak. Deze koelere ondergrond verbetert de warmteafvoer van zonnepanelen, waardoor het rendement kan stijgen tot ongeveer 12 procent.
  • De planten van sedum dakbedekking filteren fijnstof uit de lucht en zetten C22 om in zuurstof.
 • Werkbezoek Stem0167 aan de Heen , duurzaam wonen.

  Afgelopen week mochten we ( Ellis, Jordi, Gillian , Klaas en Bas ) op werkbezoek bij Dhr. Huijsmans op De Heensedijk. Sinds kort staat hier een zogenaamde windwokkel in de tuin wat zover ons bekend is, de primeur heeft voor Gemeente Steenbergen. In de nabije toekomst zal er steeds meer gevraagd worden van de burger omtrent de energie transitie. Naast grote wind en zonneparken zal ook opwekking en verbruik bij de bron een belangrijke schakel worden. Om een beter idee te krijgen wat dit nu inhoudt zijn we op werkbezoek geweest bij een voorloper op dit gebied.

  Vanuit zijn werk bij de Suikerunie heeft Dhr. Huijsmans immer een passie gehad voor proces techniek en de energievraag die daarbij gepaard gaat. Na zijn pensionering kon hij deze kennis toepassen op zijn thuis situatie. Alle ons bekende maatregelen komen dan ook samen in zijn woning.

  • Biomassa verwarming
  • Isolatie optimalisering
  • Zonnepanelen
  • Windenergie op particulier niveau
  • Batterij opslag

  Het eerste verdiend is optimale isolatie , “wat je niet verliest , hoef je ook niet op te wekken”. Nu zijn er hiervoor subsidie regelingen maar die worden pas toegekend als je minimaal 2 tegelijk uitvoert, dit heeft weer financiële consequenties tot gevolg.

  De zonnepanelen leveren goed op alleen lopen we wel tegen een risico aan met het netwerk. Momenteel ligt de stroom in het netwerk in de zomerdagen reeds op 241 Volt. Er is een kritische grens van 250 Volt. Waarbij de netwerkbeheerder alle terug leveringen stopzet te bescherming van de infrastructuur. Met het groeiend aantal zonnepanelen lopen we dus de kans dat er straks op de topdagen zoveel wordt terug geleverd dat het netwerk dit niet aan kan. Dan word dit allemaal tijdelijk stopgezet wat weer een direct gevolg heeft op de terugverdientijd die langer wordt.

  Vandaar dat met de windwokkel ook gekozen werd voor een thuis batterij , dit geeft de gelegenheid om tijdelijke overcapaciteit op te slaan . Hier komt wel een stukje meet en regeltechniek bij kijken want de installatie van het huis moet nu keuzes maken waar het zijn vermogen van afneemt of terug levert.

  Voor toekomstige woningbouw is het dus zaak dat hiervoor ruimte wordt meegenomen , door bv een grotere meterkast in te plannen.

  Een andere mogelijkheid is er door te kiezen voor een buurtbatterij , waar er naast het lokale verdeelstation een opslag gecreëerd wordt die ook weer lokaal kan worden onttrokken.

  Dhr Huijsmans gaf ook nog aan dat er ruimte is op onze waterwegen , waar je bassins zou kunnen creëren die de overtollige stroom gebruiken om water op de hoogte te pompen en die dan later op de dag weer door een verval turbines aandrijven wanneer de stroom vraag weer groter is dan het aanbod.

  Het was een zeer interessante en leerzame middag en STEM0167 wil dan ook Dhr. Huijsmans hartelijk danken voor zijn inzichten en expertise, mocht u geïnteresseerd zijn in verder advies : Op 𝗱𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗱𝗮𝗴 𝟭𝟬 𝗳𝗲𝗯𝗿𝘂𝗮𝗿𝗶 𝗼𝗺 𝟭𝟵.𝟯𝟬 𝘂𝘂𝗿 vindt er een digitale informatieavond plaats waar je al je vragen kunt stellen aan de gemeente, Regionaal Energieloket en de installateur.

  Meld je direct aan: https://bit.ly/3GqwEDh

  ℹ️ Meer informatie over de isolatieactie lees je op: https://regionaalenergieloket.nl/steenbergen/acties

  ⁉️ Wist je dat je alle informatie over duurzaamheid in onze gemeente vindt op: www.gemeente-steenbergen.nl/duurzaam

  Namens Stem0167

  ^ Bas van Opdorp

 • Het stadspark moet stadspark blijven!

  In een Gemeente als Steenbergen die toch al verstoken is van recreatie, is de aanwezigheid van een park een noodzakelijkheid.”

  Dat waren de wijze woorden van de voorzitter ( Burgemeester de Gou ) in 1957 tijdens het slotpleidooi waarom het stadspark doorgang moest vinden.

  Burgemeester de Gou

  Deze burgervader was aangesteld in Steenbergen in 1946 en heeft Steenbergen door de zware jaren van wederopbouw geloodst. Het Stadspark was een cadeau aan alle inwoners om deze moeilijke periode af te sluiten en gelegenheid te geven om te recreëren binnen de gemeente.

  Bedrijven zoals HKI (voorloper van de ENKA) en Grontmij zagen hiervan ook het belang en schonken bv de waterfontein en de Zonnewijzer. De lokale vogelvereniging had het aanbod gedaan om een volière te plaatsen en te onderhouden. Een collectieve inzet van gemeente , burger en bedrijven om iets moois en goeds te creëren voor alle inwoners.  De opening van het park werd met trots gedaan door Burgemeester Gou als een van zijn laatste publiekelijke optredens. Daarna werd hij Burgervader van Venlo en later Haarlem.

  De opening van het park viel ook samen met de 500-jarige viering van Steenbergen als Nassua-stad en er vond een grootse vuurwerkshow plaats voor de bevolking.

  Fast forward naar heden ten dage  en vele trouwfoto’s- , zomerconcerten- en eendjes voeren-sessies later. Ligt dit eens trotse stukje er helaas erbarmelijk bij. Al jaren wordt er weinig tot geen onderhoud verricht met de huidige staat als resultaat. Er moet wat mee gebeuren , maar wat ? Adviesbureaus worden ingehuurd , visies opgesteld en uiteindelijk is er het idee , we vragen het de burgers d.m.v. parksessies en via online ikpraatmee.

  Hier spreekt de burger zich uit met een duidelijke wens, het park is er voor de inwoners en moet veilig , verlicht en recreatief zijn. Speeltuin(en) voor de kinderen , vijver dient behouden en als het mogelijk is de Kiosk terug en een bakje koffie. Dit wordt bekrachtigd middels een raadsbesluit en er wordt €600.000,- gereserveerd voor het groot onderhoud. Een motie voegt hier nog € 30.000 euro aan toe voor de speeltuin die ze waren vergeten, en dat terwijl dit een prioriteit was van burger.

  Nog heel even komt er een plan op tafel van miljoenen euro’s om het Ravelijn weer aan te leggen , maar de publieke opinie roept hier al snel een halt toe. Je zou denken, eindelijk duidelijkheid en de wens van de burger gaat uitgevoerd worden.

  Helaas, tijdens de gemeenteraad vergadering van 12 januari komt er weer een nieuw plan op tafel. Een gezondheidscentrum in het midden van het park. De Volkspartij is beretrots op hun wethouder dat hij deze partijen heeft verenigt om dit van de grond te krijgen. Hiervoor is al reeds een principeverzoek ingediend en het college van B&W ( Gewoon lokaal , CDA en Volkspartij ) hebben hier mee ingestemd. Het akkoord gaan met dit principe verzoek heeft wel gevolgen.

  Navraag bij de desbetreffende ambtenaar “Het geplande groot onderhoud van het stadspark is gezien het recent genomen principebesluit komen te vervallen.”, dit wordt later nog door de griffie genuanceerd dat het moet worden geïnterpreteerd als zijnde “on hold”, totdat er een besluit genomen kan en gaat worden omtrent het mogelijke gezondheidscentrum. Hier staat overigens geen termijn op dus dat kan weer een traject worden van jaren met inspraak- en bezwaarprocedures.

  Stem0167 is tegen een gezondheidscentrum in het stadspark, het hoort daar niet. deze conclusie komt door heel simpel het woord gezondheidscentrum te vervangen door hotel, casino of winkelcentrum. Dat zijn ook commerciële partijen die als ze de kans zouden krijgen maar al te graag deze A-locatie willen ontwikkelen. Want laten we nu onszelf geen zand in de ogen laten strooien dat het gezondheidscentrum een niet commerciële partij zou zijn. Dit is vastgoed ontwikkeling ten bate van hun balans. Door dit vastgoed te ontwikkelen geeft het ook nog eens mogelijkheden zoals bv Onze Stede aan te pakken en daar ook miljoenen op te verdienen.

  Maar ze gaan toch “onze Stede” opknappen , ze hebben aan 1 zijde al de kamertjes uitgebroken tot grote overlast van de rest van de bewoners. En de onderste verdieping word ingericht als een dagbesteding, echter tijdens het slopen kwam er een problematiek tevoorschijn en de overige aanpassingen voor de grotere woningen zijn nu, zover we weten komen te vervallen. Het komt dus Tante Louise heel erg gelegen dat er op steenworp afstand een terrein beschikbaar zou zijn voor nieuwbouw.

  Er waren toch al plannen voor een zorgcomplex naast het park? Dat is correct , ook zijn we daar niet op tegen ,  ingesloten door het Ravelijnstraat, Couveringe park en Boomvaart is al sinds 2009 geoormerkt om een maatschappelijke functie te vervullen, seniorenwoningen , verpleegtehuis , HOED ( huisartsen onder een dak ) etc. Wat ook zeker nodig is en een goede plek hiervoor. Waar we op tegen zijn is dat dit plan nu uitgebreid wordt en we hiervoor het Stadspark beschikbaar gaan stellen. Dat is een spreekwoordelijke “Ravelijnstraat” te ver.

  Het hele plan wordt voorgeschoteld als een Win-Win , echter de enige partijen die hierbij winnen zijn de vastgoed ontwikkelaars cq. eigenaren van het gezondheidscentrum. Dit ten koste van de burger die hiervoor het stadspark moet opgeven. Wat erover blijft is een looppad rondom het gezondheidscentrum waar wij dan ook nog eens het onderhoud voor lengte van jaren blijven betalen.

  Maar het is nog maar een plan, hoor ik u zeggen. Een plan waarvoor reeds een principe verzoek is ingediend en ook een principe besluit is genomen door het college. Dit geeft het groen licht aan de ontwikkelaars om vele duizenden euro’s aan planvorming etc. uit te gaan geven. Wie is er straks nog sterk genoeg om dit plan stop te zetten ? Een bezwaar maken tegen een eventueel afgegeven vergunning door een burger maakt weinig kans. En in de tussentijd ligt het geplande groot onderhoud waar de burger zich wel over heeft uitgesproken helemaal stil. Wat kunnen we dan nog doen om het tij te keren ? Burgers verenigt u , laat van je horen in een gezamenlijke stem. Nu is hiervoor het moment , zodat de ontwikkelaars en andere betrokken partijen weten dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor deze onzin.

  Het stadspark moet stadspark blijven.

  Stem0167 is voor :

  Open, eerlijk en transparant bestuur. Uitgangspunten die ook hier weer met voeten worden getreden. De burger is om zijn mening gevraagd , heeft die gegeven maar ze willen dit toch niet respecteren.

  Tegen verstedelijking en voor vergroening , het opgeven of alternatief invullen van het stadspark gaat tegen deze beide principes in.

  De vraag die de burger zich moet stellen : wil ik een rondje door het park lopen of een rondje rond het gezondheidscentrum ?

  Om met de wijze woorden van Burgemeester de Gou af te sluiten : “ In een Gemeente als Steenbergen die toch al verstoken is van recreatie, is de aanwezigheid van een park een noodzakelijkheid”

  Namens Stem0167

  ^ Bas van Opdorp

 • Weer een mijlpaal voor Stem0167

  Er komen nogal wat administratieve zaken kijken als je een partij op de correcte manier wilt oprichten. Notariële aktes , KvK nummers en tenaamstelling voor de kiesraad om er maar een paar te benoemen. Afgelopen week was het tijd voor de ondersteuningsverklaringen , als partij moet je minimaal 20 zogenaamde ondersteuningsverklaringen van kiesgerechtigden burgers uit je Gemeente inleveren. Deze verklaringen dienen op het Gemeentehuis onder het toeziend oog van een ambtenaar te worden getekend en officieel bekrachtigd. Het was voor Stem0167 geen probleem en mochten op de steun rekenen van onze achterban.

  Wij willen van dit moment gebruik maken om dank uit te spreken richting onze secretaris Klaas Rozeboom en de coördinator vanuit de gemeente de Heer H. Rutten. Om al deze administratieve zaken in de juiste banen te begeleiden. Namens Stem0167 alle mensen die hebben geholpen met de ondersteuningsverklaringen , hartelijk dank.

  ^ Bas van Opdorp

Nog

tot de Gemeenteraadverkiezingen

Wij van Stem0167 vinden het erg belangrijk dat u gaat stemmen.

De opkomst in 2018 was slechts 47%, wat inhoudt dat er een minderheid beslist.

Wij hopen dat u 16 maart 2022 in grote getale gaat stemmen, zodat u uw wens duidelijk kan maken.

Help Stem0167

Wilt u Stem0167 steunen?

U kunt onze vereniging op allerlei manieren steunen.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Twitter

Stem0167 zoekt kandidaad – raadsleden.