Meteen naar de inhoud
 • Lening 25 miljoen

  De gemeente heeft 25 miljoen euro geleend voor aankoop gronden.
  De gronden zijn voor uitbreiding industrieterreinen, woningbouw en rondwegen.
  Het college denkt er ineens heel anders over, de 25 miljoen wordt inmiddels gebruikt voor van alles en nog wat, maar nog niet voor grondaankopen.

  Wat vindt u?

  Kijk hier naar onze reportage: https://youtu.be/1EKO9CsdQLg

  https://youtu.be/1EKO9CsdQLg
 • Ken je raadslid

  Wat kenmerkt jou als raadslid?
  In Waar zet je je deze raadsperiode voor in?Naar mijn mening twee belangrijke onderwerpen.• Financiën: Al langere tijd maak ik mijzelf ernstig zorgen om de gemeentelijke financiën. Daarom heb ik in de vorige raadsperiode al enkele malen gebruik gemaakt van het spreekrecht voor burgers, om mijn ongerustheid te tonen. Want al jaren draait het gemeentelijke huishoudboekje vele miljoenen negatief en inmiddels leent de gemeente miljoenen euro’s om de zaak draaiend te houden. Met als gevolg een oplopende schuldenlast die bij komende generaties wordt weggelegd. Ik en Stem0167 vinden dit onverantwoord. Die verantwoording moeten we nú dragen en niet doorschuiven naar onze (klein-)kinderen.• Participatie: Ik geloof in de democratie. Echter functioneert een democratie enkel met een goede participatie. Participatie betekent meedoen. Iedereen moet mee mogen en kunnen doen, ook in de politieke arena. Dat dit mogelijk is, heb ik samen met Stem0167 inmiddels dus laten zien. Daarbij gaat participatie natuurlijk verder als enkele keren een enquête in te mogen vullen en dan maar afwachten wat er mee gebeurt. Naar mijn mening betekent participatie dat er in de samenleving wordt gekeken naar wat mensen willen en wensen en dat daar ook echt wat mee gebeurt. Belangrijk hierin is dat dit niet enkel vóór de verkiezingen wordt beloofd, maar dat dit ook de jaren ná de verkiezingen gebeurt.taal spreken en uitleggen om zo toch te proberen onze inwoners bij de Steenbergse politiek te betrekken.

  Wat is je lievelingsplek in de gemeente Steenbergen?
  Ik vind dat er heel veel mooie plekken in heel de gemeente zijn.
  Voor mij belangrijk is het thuisgevoel.
  En dat gevoel heb ik in heel de gemeente, in alle kernen.

  Wat wil je de lezer nog meegeven?
  Laten we maar normaal doen, dan doen we al gek genoeg.

 • Stem0167 presenteert enquêteresultaten over verkeersoverlast en onveilige situaties

  Bron: Steenbergse bode.

  Door: Sanne Brusselaars di 9 mei, 16:00 Algemeen

  STEENBERGEN – Verkeersoverlast en onveilige verkeerssituaties zijn een veelvoorkomend probleem in veel woonwijken, waaronder de wijk Buiten de Veste en de Lindenburghlaan in Steenbergen. Uit een enquête die eind 2022 is gehouden onder de bewoners, blijkt dat deze problematiek hoog op de agenda staat bij de inwoners van deze wijken. Ondanks eerdere meldingen bij de gemeente zijn er tot op heden geen merkbare resultaten geboekt.

  Stem0167, een lokale partij uit Steenbergen, heeft de verkeersproblematiek in de wijk Buiten de Veste aangekaart en presenteert nu de resultaten van een enquête onder de bewoners. Het blijkt dat veel inwoners last hebben van verkeersoverlast en onveilige verkeerssituaties. Ondanks eerdere meldingen bij de gemeente, zijn er nog geen merkbare resultaten geboekt om deze problemen op te lossen.

  Bewoners laten van zich horen
  Wat betreft de verkeersproblematiek in Steenbergen zijn er verschillende zorgen en klachten geuit door bewoners van Buiten de Veste. Een specifiek punt dat door een bewoner werd genoemd is het kruispunt hoek AH/Westdam. Hier wordt vaak hard gereden, vooral richting Hof van Nassau, wat leidt tot onveilige situaties, vooral bij de start van de schooltijd. Een andere klacht heeft betrekking op geluidsoverlast op de Lindenburghlaan, veroorzaakt door kuilen in de weg en uitlaatgeluiden van auto’s en motoren. Ook de ingang van de parkeerplaats bij toelevering AH wordt genoemd als een probleem.

  Een ander punt dat door bewoners is benadrukt, is het gebrek aan ontsluitingswegen voor de hele nieuwbouwwijk Buiten de Veste. Dit probleem veroorzaakt een hoge verkeersdruk op de bestaande wegen, wat leidt tot verkeersopstoppingen en lange wachttijden tijdens drukke momenten. Bewoners benadrukken dat maatregelen, zoals het plaatsen van drempels, noodzakelijk zijn om de situatie te verbeteren.

  Er is echter ook kritiek geuit op de lokale overheid. Sommige bewoners geven aan al anderhalf jaar bezig te zijn om de verkeersproblematiek aan te kaarten, maar zonder resultaat. Ze krijgen geen bevredigende reacties op hun meldingen en klachten, wat voor ontevredenheid en frustratie zorgt.

  Het is goed om te zien dat bewoners actief hun stem laten horen en meedenken over de leefbaarheid van hun wijk. Door zich uit te spreken en hun zorgen kenbaar te maken, kunnen zij bijdragen aan het vinden van effectieve oplossingen voor de verkeersproblemen. Het is echter ook belangrijk dat de lokale overheid deze zorgen serieus neemt en actie onderneemt om de verkeerssituatie in de wijk te verbeteren.

  Door gezamenlijk te werken aan een veiligere en leefbaardere omgeving kan er gezorgd worden voor een betere kwaliteit van leven voor alle inwoners van gemeente Steenbergen. Dit onderwerp staat op de agenda van de oordeelvormende raadsvergadering van 17 mei 2023 onder agendapunt 07. Bewoners die geïnteresseerd zijn om de vergadering bij te wonen, zijn van harte welkom op de publieke tribune van de raadszaal. Stem0167 roept dit moment ook op als een kans voor burgerparticipatie en wil graag zien dat de gemeente serieus werk maakt van de klachten van de bewoners. [n]

 • Is aardwarmte een duurzaam alternatief voor het AFC ?

  1 jaar geleden stond in de krant vermeld dat er mogelijk proefboringen gedaan worden in het gebied van Prinsenland voor onderzoek naar aardwarmte.

  https://www.bndestem.nl/roosendaal/proefboring-op-2-5-kilometer-diepte-om-in-west-brabant-aardwarmte-te-vinden~aa779a5f/

  Dit onderzoek wordt uitgevoerd door SCAN , een uitvoerende organisatie van het Ministerie van economische zaken en Interreg (Europese subsidie). SCAN heeft 10 potentiële locaties geïdentificeerd waarvan er uiteindelijk een 6 tal verder onderzocht zullen worden met een proefboring. Tijdens deze boring zal er data verzameld worden die de geschiktheid van de locatie bevestigen. Via de website van SCAN is te zien dat West Brabant met de locatie Prinsenland momenteel in het vergunningen traject zit ( fase 3 ), dit geeft aan dat we dus een potentieel waardevolle regio zijn.

  https://scanaardwarmte.nl/uitvoering-scan-boringen/

  Maar waarom is dit allemaal “belangrijk” voor onze regio ?

  Een steunpilaar van onze nationale economie is de export van bloemen , toen in de jaren 60 het Groningse gas beschikbaar kwam was dit een motor om de bloementeelt en later ook groente teelt in een geconditioneerde omgeving te gaan doen, de zgn. kassenteelt. Dit maakte het mogelijk om deze teelt een heel jaar lang te garanderen en daarmee ook het logistieke traject optimaal te benutten. De import en export vanuit de kassenteelt in het Westland , bloemenveiling en ook Schiphol hebben hiervan maximaal geprofiteerd. Met de aangekondigde energie transitie en het ontbreken van goedkoop gas is het nu van belang dat hier alternatieven voor worden gevonden , geothermische aardwarmte is een mogelijk alternatief.

  Het AFC in Prinsenland is de overloop van bedrijven waarvoor in het Westland geen plek meer was, de opschaling die nodig is om economisch haalbaar te blijven kon niet gefaciliteerd worden in het Westland en West-Brabant was op zoek naar een economische pijler om de regio te ondersteunen. Het AFC is mede hierdoor tot stand gekomen.

  Het is dus logisch om te zien wat voor oplossingen hier ontwikkeld worden m.b.t. de kassenteelt en energievoorziening die hiervoor nodig is. Daarom deze week op werkbezoek bij HVC in Maasdijk.

  HVC realiseert hier samen met warmtecoöperatie Maasdijk een aardwarmteproject. Tachtig glastuinbouwondernemers worden bij een positief boorresultaat over anderhalf jaar op duurzame aardwarmte aangesloten. Het gaat om zo’n vijfhonderd hectare aan kassen met groenten, planten en bloemen. Dat is vergelijkbaar met de oppervlakte van 333 voetbalvelden en staat gelijk aan het gasverbruik van meer dan vijftigduizend huishoudens.

  Een aardwarmte onttrekking vind plaats via twee boorgaten die in het geval van Maasdijk geboord zijn tot 3,2 km diep. Dit paar boorgaten heet een doublet waarbij in het ene gat wordt water ingepompt die via de aardlaag dan opgewarmd wordt en het andere gat weer opgepompt. Hierdoor komt er water beschikbaar van 85 graden Celsius, deze warmte wordt via een warmtewisselaar onttrokken en gaat via een distributie netwerk naar de gebruikers. Naast het opgewarmde water komt er ook wat gas vrij wat weer gebruikt kan worden voor de stroomvoorziening die nodig is voor de warmtewissel installatie. Hoewel er nog geen duidelijke data voor is zijn er theoretische modellen die een temperatuurdaling voorzien in 30 jaar waardoor het economisch rendement daalt onder een break even punt. De economische levensduur waarmee nu gerekend wordt is dus 30 jaar.

  Om een economisch haalbaar systeem te krijgen wat ook betrouwbaar is en in piekvermogen kan voorzien is het van belang dat er een aantal grootverbruikers zijn met een constante afname, kassen zijn hiervoor een geschikte kandidaat. Daarnaast is er dan nog ruimte voor andere industrieën en stadswarmte. Ook zijn er meerdere doublets nodig om continuïteit te waarborgen in het geval van Maasdijk zijn dit er nu 3. Tevens een distributie netwerk wat het warme water verspreidt naar de verschillende gebruikers een zogenaamde ringleiding in het geval van Maasdijk, 100 km lang en op sommige punten op 300 meter diepte.

  Of aardwarmte een duurzaam alternatief is voor het AFC is dus nog aan onderzoek onderhevig, al moeten we ons als inwoners wel tijdig afvragen willen we dit ? Wat is het voordeel voor lokale bevolking ? Of wordt het een tweede Groningen waar alle baten uit de regio worden weggepompt en er jaren na dato een ereschuld gecompenseerd moet worden ? Begint het kleinschalig en moet het alleen maar groter om rendabel te blijven , zelfs tegen de wens in van de omwonenden zoals de windmolens in de Katrinapolder ? Worden we weer afhankelijk van besluitvorming vanuit de provincie of hebben we hier zelf een stem in ? Laten we starten met eerst denken en dan pas doen !

  Namens Stem0167

  ^Bas van Opdorp

 • Verwarring in Steenbergse gemeenteraad

  Verwarring in Steenbergse gemeenteraad om lening van 25 miljoen euro.🤔 Stem0167 had een bespreking aangevraagd over ‘meer inzicht in de financiën te krijgen.

  Klik op de link voor meer informatie.
  https://fb.watch/kf8u-yNbKH/

Nog

tot de Gemeenteraadverkiezingen

Wij van Stem0167 vinden het erg belangrijk dat u gaat stemmen.

De opkomst in 2018 was slechts 47%, wat inhoudt dat er een minderheid beslist.

Wij hopen dat u 16 maart 2022 in grote getale gaat stemmen, zodat u uw wens duidelijk kan maken.

Help Stem0167

Wilt u Stem0167 steunen?

U kunt onze vereniging op allerlei manieren steunen.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Twitter

Stem0167 zoekt kandidaad – raadsleden.