Meteen naar de inhoud
 • Helaas.., géén cameratoezicht bij bushalte Dinteloord.

  Op 13 juli jl. gaven wij middels een motie, aan het college de opdracht om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor cameratoezicht bij bushalte Noordlangeweg, te Dinteloord.
  De reactie van de burgemeester was toen al dat dit hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar zou zijn. En zo blijkt nu ook uit de raadsmededeling waarin wordt uitgelegd waarom niet.

  De bushalte staat echter weer wel op de lijst van aandachtspunten.
  En Stem0167 zal hier aandacht voor blijven vragen.

 • Begroting 2024

  Tijdens de behandeling van de begroting voor 2024 heeft Stem0167 onze gemeenteraad gevraagd om vaker naar ‘onze échte centjes’ te kijken.

  Wij maken ons namelijk ernstige zorgen om de oplopende schulden, schulden die onze kinderen en kleinkinderen zullen moeten gaan terug betalen.

  Stem0167 vroeg aandacht voor de kern Dinteloord en dan met name om de bushalte, de nog steeds ontbrekende groenstrook tussen het dorp en het kassengebied en de toekomstige huisvesting van arbeidsmigranten.

  Naar onze mening namelijk een schandalige manier hoe de kern Dinteloord wordt behandeld.

  Stem0167 mist deels de mogelijkheden om de controlerende taak van de gemeenteraad te kunnen uitvoeren. Omdat een uitgebreide en concrete beantwoording van technische vragen nog al eens ontbreekt, krijgt de raad geen volledig inzicht waar ‘onze centjes’ aan op gaan. Ook hiervoor hebben wij middels een voorbeeld aandacht aan gegeven en zal onze aandacht daar blijven.

  Stem0167 vindt dat menig onderwerp / thema zomaar eventjes de begroting wordt ingeschoven, waarna met goedkeuren van de begroting de centjes weer vergeven zijn.

  Met het klaprozenveld als voorbeeld hebben wij aangegeven dat wij dit niet wenselijk vinden. En zo zijn er wel meerdere voorbeelden hoe dure plannen er met een programmabegroting doorheen gedrukt worden zonder dat onze gemeenteraad zich daar echt serieus over kan buigen.

  Er werd een amendement ingediend (een wijziging op de begroting) waarmee de onroerend zaak belasting (OZB) van 3% naar 10% wordt verhoogd. Een extra stijging van gemeentebelasting dus.

  Ondanks dat de bedoeling met dit amendement goed is, namelijk de toekomstige schuldenlast enigszins te beperken, heeft Stem0167 tegen gestemd.

  Simpelweg omdat wij niet met lastenverzwaringen de schuldenlast willen tegengaan, maar door onze ambtelijke organisatie minder uit te laten kosten.

  Onze 1ste termijn luistert u terug in het fragment.

  ^Toon van der Wegen

 • (geen titel)

  Of ik ook eens een stukje kon schrijven voor op de socials werd mij gevraagd.

  Omdat ik geen enkele ervaring heb met schrijven ben ik eerst gaan onderzoeken waaraan een goed verhaal moet voldoen. Het moet ergens over gaan, het moet realistisch zijn en hier en daar een beetje humor is natuurlijk ook nooit weg.

  Dus hier mijn poging.

  Ik ben drie jaar geleden in Dinteloord komen wonen en ik woon hier heel graag. Maar een paar zaken houden mij wel bezig. Men vond bijvoorbeeld dat er te hard werd gereden op de Steenbergseweg. Uiteraard had de gemeente hier een oplossing voor, namelijk 14 meter hoge bloembakken (ik overdrijf niet).

  Dit vonden de inwoners van Dinteloord natuurlijk prachtig en dus kwamen ze allemaal in opstand. De toenmalige wethouder had gelukkig een oplossing. De bloembakken werden (volgens plan was het verhaal) terug gebracht tot een meter hoog. Om het geheel nog fraaier te maken zijn de bloemen verdwenen en zijn het nu betonblokken die nog kaler zijn dan de Saharawoestijn. Omdat de Dinteloorders stonden te juichen om zoveel wijsheid werd er massaal een enquête ingevuld met als uitkomst dat die lelijke bakken weg moesten. Nou daar wist het college wel raad mee. De mensen moesten nou niet gaan denken dat ze hier verstand van hadden, laat het denken maar aan het college over. Ook de verkeerskundige wist het zeker: door de blokken wordt er minder hard gereden. Dat kan hij/zij namelijk heel goed beoordelen vanachter zijn/haar bureau.

  Nog een hele goede zet was het natuurlijk om het busstation naar buiten het dorp te verplaatsen. Een stukje lopen is namelijk heel gezond. Fietsen kan ook, maar de kans is dan groot dat je alsnog terug moet lopen. Op mysterieuze wijze verdwijnen er namelijk nogal wat fietsen bij het busstation. Een camera ophangen om dit mysterie op te lossen is blijkbaar niet zo makkelijk, waarschijnlijk omdat de paal waaraan die camera zou moeten hangen hiervoor te zwak is of zo.

  Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over Dinteloord, maar dit is vast een begin.

  O ja, mij is opgevallen dat hier een heel andere taal wordt gesproken. In ieder geval in het gemeentehuis. Als de wethouder bijvoorbeeld zegt: ik ga er direct mee aan de slag, dan betekent dit: het duurt minimaal een half jaar tot een jaar voor er iets gebeurt.
  Dus, ik zal er nog een vreemde taal bij moeten leren.

  ^Klaas Rozeboom
  Secretaris Stem0167

 • Referendum

  Een referendum?

  Dat was ons voorstel aan de overige partijen tijdens de oordeelvormende discussie over de opvang van vluchtelingen op 2 oktober jl.

  Eén van de punten waarvoor Stem0167 staat is:

  “De burgers betrekken bij besluitvorming die hen rechtstreeks raakt. Dit kan op verschillende manieren. Gaat het om lokale ontwikkelingen, via inspreekavonden en participatie. Zijn het ingrijpende ontwikkelingen die de hele gemeente aangaan, via een referendum.”   (zie ons verkiezingsprogramma)

  Soms heb je van die onderwerpen waarbij lijkt dat politiek en samenleving lijnrecht tegenover elkaar staan. Een onderwerp waarmee dit nu (b)lijkt te gebeuren is dus het onderwerp opvang vluchtelingen.

  Stem167 wilt graag de mening van al onze inwoners peilen middels een volkstelling.

  De scenario’s welke het college aan de raad heeft voorgelegd kunnen toch ook aan onze inwoners worden voorgelegd?

  Uiteraard dat daarna de politiek dan ook wel iets doet met de uitslag van het referendum, dus luistert naar de inwoners.

  ^Toon van der Wegen.

 • (geen titel)

  Stem0167 wenst geen verdere bijdrage te leveren aan de regionale opvang asielzoekers.

  Wij kijken naar het totaalplaatje betreft migranten in onze gemeente.

  Want alle migranten, of het nu arbeidsmigranten, statushouders of (Oekraïense)  vluchtelingen zijn, al deze migranten leggen een druk op de sociale voorzieningen en het acceptatie- en absorptie- vermogen van onze gemeenschap.

  Tandartspraktijken nemen geen nieuwe patiënten meer aan , wachtlijsten bij de huisartsen worden langer en de woningnood alsmaar groter.

  Voordat we verder kunnen in dit verhaal, moet de gemeente eerst maar eens de huidige problemen oplossen.

  Het college legt ons middels een raadsmededeling dus eventjes een vraagstuk voor, een vraagstuk over een onderwerp wat vooralsnog helemaal geen betrekking heeft op onze gemeente.

  Het onderwerp waarover we nu spreken, migratie door asielzoekers, is een probleem waar de landelijke overheid geen oplossing voor biedt.

  Dus best college, in plaats van onze gemeente hiermee op te zadelen, hoeft u niets meer te doen dan de boodschap van het amendement uit 2016 uit te spreken. Niets meer en niets minder.

  Met het amendement van 12 januari 2016 heeft de Steenbergse gemeenteraad duidelijk de opdracht gegeven aan het college om te beperken tot de verwachte taakstelling voor de huisvesting van statushouders.

  En zelfs daaraan voldoet ons college nog geeneens, al is de verwachting dat dit wel goed gaat komen.

  Wel is het college erin geslaagd om de vraag naar opvang van Oekraïense vluchtelingen positief te beantwoorden.

  Steenbergen doet dus echt wel haar best in het opvangen van (Oekraïense) vluchtelingen en huisvesten van statushouders.

  Ook een belangrijke invloed op onze Steenbergse samenleving zijn de arbeidsmigranten.

  In de raadsmededeling waarover het nu gaat, neemt u deze niet mee in de oordeelvorming.

  Naar de mening van Stem0167 moeten ook deze vorm van migratie worden meegenomen in het totaalplaatje.

  Want al deze migranten, of het nu arbeidsmigranten, statushouders of vluchtelingen zijn, al deze migranten leggen een druk op de sociale voorzieningen en het acceptatie- en absorptie- vermogen van onze gemeenschap.

  Tandartspraktijken nemen geen nieuwe patiënten meer aan , wachtlijsten bij de huisartsen worden langer en de woningnood alsmaar groter.

  En lukt het onze scholen nog om genoeg leerkrachten voor de klassen te krijgen?

  En natuurlijk niet te vergeten de impact op onze ambtelijke organisatie.

  Hoe vaak hebben wij afgelopen periode moeten horen dat er te weinig ambtelijke capaciteit is? Heel vaak.

  Eén van de positieve argumenten welke worden genoemd bij opties 2 en 3, dus om asielzoekers of minderjarige asielzoekers op te vangen, is dat we hiermee de regie in handen houden. Dat is natuurlijk niet waar.

  Wanneer er wordt ingestemd met een asielzoekerscentrum in onze gemeente, net juist dan geven we de regie geheel uit handen.

  Wanneer er eenmaal een asielzoekerscentrum is, dan zal het volgende verzoek voor opvang gemakkelijker worden aangenomen en worden uitgevoerd.

  Dus nu wordt er gesproken over ongeveer 89 asielzoekers of 75 alleenstaande minderjarige asielzoekers, maar hoeveel worden er dan komende jaren nog extra van ons verwacht om op te vangen?

  De enige manier om regie in eigen handen te houden is door géén bijdrage te leveren aan de regionale opgave asielzoekers.

  Een ander argument wat het college ons aangeeft is dat het geen medewerking verlenen, nadelig is voor de regionale reputatie.

  Nou, oké, dan een extra inspanning van het college om dit goed uit te leggen aan onze regiogemeenten. Doe uw best

  De fractie van Stem0167 heeft deze raadsmededeling en het eerder gepresenteerde migratievraagstuk goed besproken en wij willen geen bijdrage leveren aan de regionale opgave asielzoekers.

Nog

tot de Gemeenteraadverkiezingen

Wij van Stem0167 vinden het erg belangrijk dat u gaat stemmen.

De opkomst in 2018 was slechts 47%, wat inhoudt dat er een minderheid beslist.

Wij hopen dat u 16 maart 2022 in grote getale gaat stemmen, zodat u uw wens duidelijk kan maken.

Help Stem0167

Wilt u Stem0167 steunen?

U kunt onze vereniging op allerlei manieren steunen.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Twitter

Stem0167 zoekt kandidaad – raadsleden.