Meteen naar de inhoud

Waarom wij niet hebben ingestemd met het beleidskader Duurzaamheid 2024-2030.

Wil Stem0167 dan geen duurzame gemeente richting de toekomst en meewerken aan klimaatadaptatie en meer biodiversiteit?

O jawel hoor, natuurlijk wilt Stem0167 dat wel.

Alleen vinden wij dat onze inwoners hier veel eerder bij betrokken moeten worden.

Zoals het nu is, wordt het beleid door het Rijk voorgeschoteld aan de gemeente, waarna de gemeente dat beleid weer voorschotelt aan onze inwoners. “Take it or leave it”, zullen we maar zeggen. Het beleid komt samen in het beleidskader Duurzaamheid 2024-2030.

Pas wanneer er maatregelen worden genomen, komt die vaak genoemde participatie nog eens in beeld en wordt onze inwoners nog eens iets gevraagd.

Daarom ons amendement Denktank ter voorbereiding beleidskader duurzaamheid 2024-2030.

Wij zien graag de kennis en kunde van onze eigen inwoners terug in het beleid, wat weer zal resulteren in meer draagvlak bij onze inwoners.