Meteen naar de inhoud

N.a.v. een schrijven van detachering & adviesbureau ‘Ruimtemeesters’, namens camping De Uitwijk, gericht aan onze gemeenteraadsleden, is Stem0167 deze middag op de koffie gegaan bij Dhr. Maries van Nieuwenhuyzen.
Maries runt samen met zijn broer Frans de camping en de pannenkoekenboerderij op De Heen, waarvoor onze gemeende, grote complimenten voor hoe keurig netjes het er daar allemaal bijligt hoor.

De brief:

De aanleiding dat de gebroeders een brief aan de gemeenteraadsleden hebben gericht, is omdat de camping in januari 2019 een principeverzoek heeft ingediend voor het uitbreiden van de camping.
Deze uitbreiding is inzake een nieuw chaletpark naast het bestaande waarbij er sprake is dat men met de boot bij het chalet kan komen omdat er een binnenmeer wordt gemaakt waar de chalets rond staan.
Een geweldig plan, wat voor het aantrekken van toerisme, een opsteker en geweldig effect kan hebben inzake watersport en recreëren in De Heen en de Gemeente Steenbergen.
Helaas na bijna drie jaar is daar gewoon geen medewerking van onze gemeente, sterker nog, de gebroeders Van Nieuwenhuyzen krijgen onmogelijke voorwaarden voorgelegd waaraan zij moeten voldoen voordat eventuele uitbreiding mogelijk zal zijn.
De brief is terug te vinden in het raadsinformatiesysteem, dus voor iedereen te zien.
Na het doorlezen van dit schrijven zocht Stem0167 contact met de campingeigenaren om eens duidelijkheid te krijgen wat er nu precies speelt en om eens een betere indruk te krijgen hoe zij aankijken tegen het toerisme in Steenbergen.
Stem0167 was van harte welkom en dus gingen onze leden Paul en Toon naar De Heen voor een lekker bakje koffie.
We hebben het verhaal eens goed aangehoord, het voelde toch wel aan als ernstig te worden tegengewerkt door het Steenbergs ambtelijk apparaat hoor.
En dan te bedenken dat, naast dat we een agrarische gemeente zijn, we toch ook serieus in willen zetten op een toeristische gemeente te willen zijn.
Een dermate mooi en degelijk plan mag men eigenlijk als gemeenteraad niet laten schieten als men Steenbergen zo graag op de toeristische kaart wil zetten.
Het opwerpen van ambtelijke drempels voor twee bestaande ondernemers, die al vele jaren een hoog kwalitatief bedrijf wegzetten, is onverstandig als zelfrespecterende gemeente.
Onze overtuiging inmiddels is toch echt wel dat er heel veel werk verricht moet gaan worden in ons ambtelijk apparaat om ons Steenbergen écht toeristisch op de kaart te zetten.

Stem0167 in maart 2022!

Beste Maries van Nieuwenhuyzen, namens Stem0167 hartelijk dank voor uw ontvangst.