Meteen naar de inhoud

Afgelopen donderdag 13 januari kwam het bericht naar buiten via Kijk op Steenbergen:

“Plan voor nieuw gezondheidscentrum in het Steenbergs Stadspark”

Direct werd dit bericht gedeeld door de Volkspartij, “Trots op onze wethouder! Willy Knop (wethouder economie) “Het belangrijkste is dat we ons hiermee goed voorbereiden op de groeiende zorgvraag als gevolg van de verdergaande vergrijzing. Daarnaast is het Stadspark door zijn centrale ligging een gewilde locatie. Een van onze voorwaarden voor het ontwikkelen van deze prachtige plek is dat het park wordt opgewaardeerd door een deel van de oude vesting opnieuw zichtbaar te maken.” “

Einde Citaat

Nu willen we nog niet oordelen over het plan want daar is nog te weinig over bekend. Echter het is wel een klassiek voorbeeld hoe je de burger het gevoel geeft dat deze buitenspel gezet word en daarmee direct het potentiële draagvlak beschadigt.

“Omdat het anders moet , omdat het anders kan”

Verder in het artikel uit kijk op Steenbergen:

“Tante Louise, huisartsenpraktijk Molenweg, service apotheek Molenweg en het Bravis ziekenhuis zijn gekomen met een plan om een gezondheidscentrum te realiseren in het stadspark. Het college van b en w geeft aan bereid te zijn om hieraan mee te werken.”

“De bedoeling is dat de bewoners van Onze Stede dan ook verhuizen naar het nieuwe zorgcentrum en dat geeft weer mogelijkheden voor ontwikkelingen in het gebied waar Onze Stede staat. Samen met wooncorporatie Stadlander wordt gekeken naar herontwikkeling van het totale gebied.”

Einde citaat

In het kort is kennelijk iedereen op de hoogte behalve …….de burger

De burger moet het nieuws vernemen uit de krant zonder enigszins betrokken of geraadpleegd te zijn omtrent het plan.

Om de uitspraak dat burger niet is betrokken te kunnen onderbouwen hebben we vanuit Stem0167 een buurtonderzoek opgezet en de direct belanghebbende woonachtig op de Zuidwal gevraagd :

  1. Bent u bekend met deze plannen?
  2. Bent u het eens met deze plannen?

Uitkomst vraag 1 : 95% wist niets van de plannen ( de overige 5% gaf aan via facebook wat informatie te hebben gezien )

Uitkomst vraag 2 : 95% is tegen de plannen ( de overige 5% heeft nog geen mening )

Een aantal terugkoppelingen die we vanuit de burgers woonachtig aan de Zuidwal ontvingen:

  • “De parksessies zijn toch geweest samen met de ikpraatmee enquêtes, hier kwam duidelijk naar voren wat de burgers willen : Een veilig , schoon en prettig park, niks meer , niks minder.”
  • “Hier is toch een raadsbesluit genomen , opknappen voor € 600.000,=, nog wat extra geld voor de speeltuin en het is goed.” (Motie natuurspeeltuin : €36.000,=)
  • “Onlangs heeft de Zuidwal een herinrichting gekregen , toen het verzoek kwam vanuit de bevolking voor wat extra parkeerplaatsen was de response vanuit de gemeente, “we kunnen geen groen opofferen voor steen” en nu komt er een betonnen complex midden in het park ?  Dat is toch ongelijkheid ?”
  • “Ik ben betrokken bij de Stadsraad maar ook die wist nergens van, slechte communicatie.”

Het kan toch ook anders, hoe dan ?

De Burgers in een vroeg stadium betrekken bij de besluitvorming.

De burgers betrekken bij besluitvorming die hen rechtstreeks raakt. Dit kan op verschillende manieren. Gaat het om lokale ontwikkelingen, via inspreekavonden of referenda. Zijn het ingrijpende ontwikkelingen die de hele gemeente aangaan, via een referendum. Bij inspreekavonden mensen rechtstreeks en proactief uitnodigen.

Als er kennelijk genoeg tijd en ambitie is om al die andere betrokken partijen te benaderen is het toch een kleine moeite om dezelfde urgentie te geven aan de direct omwonenden ? In plaats van dat ze het uit de lokale media moeten vernemen, dit veroorzaakt onnodige onrust en schaadt direct het potentiële draagvlak.

Als democratische gekozen volksvertegenwoordiger ben je aangesteld om namens de bevolking te regeren en niet over de bevolking.

STEM0167 onderzoekt de casus verder via een WOB verzoek en zal de burgers hiervan op de hoogte houden.

Ook is de planning aangevraagd omtrent het opknappen zoals reeds was besloten. In de tussentijd is het park er gelukkig nog steeds waar het onder andere ooit voor bedoeld was, namelijk eendjes voeren.

^ Bas van Opdorp