Meteen naar de inhoud

In een Gemeente als Steenbergen die toch al verstoken is van recreatie, is de aanwezigheid van een park een noodzakelijkheid.”

Dat waren de wijze woorden van de voorzitter ( Burgemeester de Gou ) in 1957 tijdens het slotpleidooi waarom het stadspark doorgang moest vinden.

Burgemeester de Gou

Deze burgervader was aangesteld in Steenbergen in 1946 en heeft Steenbergen door de zware jaren van wederopbouw geloodst. Het Stadspark was een cadeau aan alle inwoners om deze moeilijke periode af te sluiten en gelegenheid te geven om te recreëren binnen de gemeente.

Bedrijven zoals HKI (voorloper van de ENKA) en Grontmij zagen hiervan ook het belang en schonken bv de waterfontein en de Zonnewijzer. De lokale vogelvereniging had het aanbod gedaan om een volière te plaatsen en te onderhouden. Een collectieve inzet van gemeente , burger en bedrijven om iets moois en goeds te creëren voor alle inwoners.  De opening van het park werd met trots gedaan door Burgemeester Gou als een van zijn laatste publiekelijke optredens. Daarna werd hij Burgervader van Venlo en later Haarlem.

De opening van het park viel ook samen met de 500-jarige viering van Steenbergen als Nassua-stad en er vond een grootse vuurwerkshow plaats voor de bevolking.

Fast forward naar heden ten dage  en vele trouwfoto’s- , zomerconcerten- en eendjes voeren-sessies later. Ligt dit eens trotse stukje er helaas erbarmelijk bij. Al jaren wordt er weinig tot geen onderhoud verricht met de huidige staat als resultaat. Er moet wat mee gebeuren , maar wat ? Adviesbureaus worden ingehuurd , visies opgesteld en uiteindelijk is er het idee , we vragen het de burgers d.m.v. parksessies en via online ikpraatmee.

Hier spreekt de burger zich uit met een duidelijke wens, het park is er voor de inwoners en moet veilig , verlicht en recreatief zijn. Speeltuin(en) voor de kinderen , vijver dient behouden en als het mogelijk is de Kiosk terug en een bakje koffie. Dit wordt bekrachtigd middels een raadsbesluit en er wordt €600.000,- gereserveerd voor het groot onderhoud. Een motie voegt hier nog € 30.000 euro aan toe voor de speeltuin die ze waren vergeten, en dat terwijl dit een prioriteit was van burger.

Nog heel even komt er een plan op tafel van miljoenen euro’s om het Ravelijn weer aan te leggen , maar de publieke opinie roept hier al snel een halt toe. Je zou denken, eindelijk duidelijkheid en de wens van de burger gaat uitgevoerd worden.

Helaas, tijdens de gemeenteraad vergadering van 12 januari komt er weer een nieuw plan op tafel. Een gezondheidscentrum in het midden van het park. De Volkspartij is beretrots op hun wethouder dat hij deze partijen heeft verenigt om dit van de grond te krijgen. Hiervoor is al reeds een principeverzoek ingediend en het college van B&W ( Gewoon lokaal , CDA en Volkspartij ) hebben hier mee ingestemd. Het akkoord gaan met dit principe verzoek heeft wel gevolgen.

Navraag bij de desbetreffende ambtenaar “Het geplande groot onderhoud van het stadspark is gezien het recent genomen principebesluit komen te vervallen.”, dit wordt later nog door de griffie genuanceerd dat het moet worden geïnterpreteerd als zijnde “on hold”, totdat er een besluit genomen kan en gaat worden omtrent het mogelijke gezondheidscentrum. Hier staat overigens geen termijn op dus dat kan weer een traject worden van jaren met inspraak- en bezwaarprocedures.

Stem0167 is tegen een gezondheidscentrum in het stadspark, het hoort daar niet. deze conclusie komt door heel simpel het woord gezondheidscentrum te vervangen door hotel, casino of winkelcentrum. Dat zijn ook commerciële partijen die als ze de kans zouden krijgen maar al te graag deze A-locatie willen ontwikkelen. Want laten we nu onszelf geen zand in de ogen laten strooien dat het gezondheidscentrum een niet commerciële partij zou zijn. Dit is vastgoed ontwikkeling ten bate van hun balans. Door dit vastgoed te ontwikkelen geeft het ook nog eens mogelijkheden zoals bv Onze Stede aan te pakken en daar ook miljoenen op te verdienen.

Maar ze gaan toch “onze Stede” opknappen , ze hebben aan 1 zijde al de kamertjes uitgebroken tot grote overlast van de rest van de bewoners. En de onderste verdieping word ingericht als een dagbesteding, echter tijdens het slopen kwam er een problematiek tevoorschijn en de overige aanpassingen voor de grotere woningen zijn nu, zover we weten komen te vervallen. Het komt dus Tante Louise heel erg gelegen dat er op steenworp afstand een terrein beschikbaar zou zijn voor nieuwbouw.

Er waren toch al plannen voor een zorgcomplex naast het park? Dat is correct , ook zijn we daar niet op tegen ,  ingesloten door het Ravelijnstraat, Couveringe park en Boomvaart is al sinds 2009 geoormerkt om een maatschappelijke functie te vervullen, seniorenwoningen , verpleegtehuis , HOED ( huisartsen onder een dak ) etc. Wat ook zeker nodig is en een goede plek hiervoor. Waar we op tegen zijn is dat dit plan nu uitgebreid wordt en we hiervoor het Stadspark beschikbaar gaan stellen. Dat is een spreekwoordelijke “Ravelijnstraat” te ver.

Het hele plan wordt voorgeschoteld als een Win-Win , echter de enige partijen die hierbij winnen zijn de vastgoed ontwikkelaars cq. eigenaren van het gezondheidscentrum. Dit ten koste van de burger die hiervoor het stadspark moet opgeven. Wat erover blijft is een looppad rondom het gezondheidscentrum waar wij dan ook nog eens het onderhoud voor lengte van jaren blijven betalen.

Maar het is nog maar een plan, hoor ik u zeggen. Een plan waarvoor reeds een principe verzoek is ingediend en ook een principe besluit is genomen door het college. Dit geeft het groen licht aan de ontwikkelaars om vele duizenden euro’s aan planvorming etc. uit te gaan geven. Wie is er straks nog sterk genoeg om dit plan stop te zetten ? Een bezwaar maken tegen een eventueel afgegeven vergunning door een burger maakt weinig kans. En in de tussentijd ligt het geplande groot onderhoud waar de burger zich wel over heeft uitgesproken helemaal stil. Wat kunnen we dan nog doen om het tij te keren ? Burgers verenigt u , laat van je horen in een gezamenlijke stem. Nu is hiervoor het moment , zodat de ontwikkelaars en andere betrokken partijen weten dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor deze onzin.

Het stadspark moet stadspark blijven.

Stem0167 is voor :

Open, eerlijk en transparant bestuur. Uitgangspunten die ook hier weer met voeten worden getreden. De burger is om zijn mening gevraagd , heeft die gegeven maar ze willen dit toch niet respecteren.

Tegen verstedelijking en voor vergroening , het opgeven of alternatief invullen van het stadspark gaat tegen deze beide principes in.

De vraag die de burger zich moet stellen : wil ik een rondje door het park lopen of een rondje rond het gezondheidscentrum ?

Om met de wijze woorden van Burgemeester de Gou af te sluiten : “ In een Gemeente als Steenbergen die toch al verstoken is van recreatie, is de aanwezigheid van een park een noodzakelijkheid”

Namens Stem0167

^ Bas van Opdorp