Meteen naar de inhoud

Dorpsraad Kruisland had via de “alternatieve kernbezoeken” aan de gemeenteraad de wens kenbaar gemaakt voor het in ere herstellen van de Coupure in Kruisland.

Cultuurhistorische waarden/restauratie coupure:
• Restauratie van de coupure aan de Stoofweg.
• Dorpsraad wilt graag samen met en onder leiding van de gemeente een projectteam hiervoor opzetten.
• Dorpsraad kan zelf ook bijdragen aan het inrichten van de locatie.
• Financiering door gemeente, al dan niet in combinatie met subsidie van cultuurfondsen.
• Met als eindresultaat; een nieuw gemeentelijk monument én een interessante plek op wandel en fietsroutes.

Tijdens een eerdere ledenvergadering van Stem0167 werd de vraag gesteld “wat is nu eigenlijk precies de Coupure in Kruisland en wat is het plan hier omtrent?”
Een paar telefoontjes verder, o.a. te woord gestaan door een zeer behulpzame Mevr. Mulders, was daar het contact met Dhr. Bernard Hack.
Dhr. Hack is bestuurslid van Dorpsraad Kruisland, hij bood direct aan om de volgende dag aanwezig te zijn voor verdere tekst en uitleg. De leden Klaas, Ellis en Bas (van Stem0167) gingen dus op werkbezoek om zich hier verder in te verdiepen.

Voor de niets vermoedende voorbijganger valt het mogelijk niet eens op, maar er gaat toch een belangrijk stukje geschiedenis schuil achter dit vergeten object. Dit heeft alles te maken met de stoomtram die er voeger reed, die naast het vervoeren van mensen ook heel belangrijk was voor bietentransport naar de verschillende suikerfabrieken.

Mocht u meer informatie hieromtrent willen kan ik u de volgende aflevering van omroep Brabant aanbevelen :

De plannen zijn er dus om dit stukje historie weer in ere te herstellen en indien mogelijk zelfs nog een stukje rails neer te leggen om er weer een tastbaar, historisch monument van te maken. De dorpsraad heeft de eerste stappen al gezet door er een bankje te plaatsen zodat de fietsers een rust-momentje kunnen hebben bij dit monument.
Namens Stem0167, Dorpsraad Kruisland en specifiek Dhr. Bernard Hack, hartelijk dank voor u tijd en uitleg.