Meteen naar de inhoud

N.a.v de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025, had Stem0167 aardig wat vragen, vooral van technische aard.
Voor huidige lokale, politieke partijen is hiervoor een zgn. technisch beraad. Gedurende een technisch beraad wordt, in dit geval dus, zo’n begroting uitgelegd (verantwoord) door de financieel ambtenaren en het college.
Helaas, als nog niet gekozen lokale, politieke partij, valt Stem0167 buiten de boot met zo’n soort raadsbijeenkomsten.
De strategisch adviseurs van onze gemeente vonden dat onze vragen wel moesten worden beantwoord en Stem0167 werd hiervoor uitgenodigd op het gemeentehuis.
Deze middag gingen onze leden Paul en Toon naar de afspraak.
Twee heren van financiën namen ruim drie uur de tijd om ons bij te praten en uit te leggen over de gemeentelijke financiën.
Het was een heel positieve meeting, waarbij wij een heel goed gevoel hebben overgehouden betreft de inzet van deze financieel adviseurs én waarbij wij zeker veel hebben opgestoken.
Waarvoor onze dank.