Meteen naar de inhoud

Afgelopen week stond er een berichtje op de achterpagina van de Steenbergs Courant waar mijn tenen weer van gingen krullen.

Krijgen, houdt voor mij in dat het iets is waar je om gevraagd hebt , of op zijn minst iets waar je blij van wordt. In dit geval is hier geen sprake van. De uitvoering van de NWI ( Nieuwe Wet Integratie ) is de gemeente opgelegd vanuit de nationale overheid. Ze zijn er in Den Haag naar jaren aanmodderen achter gekomen dat hun aanpak niet werkt omtrent statushouders en asielzoekers. Dus dan is de oplossing , we maken er iemand anders zijn probleem van. Een kopie van hoe ze omgegaan zijn met bijvoorbeeld de WMO , die ook eerder naar het gemeentelijke niveau omtrent uitvoering is geduwd. Ik mag aannemen dat u, helaas bekend bent met de schrijnende gevallen die dat ons heeft opgeleverd.

Maar goed, de Wet ligt er en nu is het dan ook zaak om hier een goede uitvoering aan te geven. Met de NWI is de gemeente dus verantwoordelijk voor de zgn. inburgeringsplicht van inwoners buiten de EU. Dit betreft een zeer breed vlak voor het welzijn van deze mensen. Het gaat dus om een inburgeringstraject zoals het leren van de taal, traject naar werk, inkomensgarantie en algemeen welzijn.

Om het taaltraject toe te lichten: De eis was voorheen dat de inburgering plichtige dit moest volbrengen tot het A2 niveau , wat overigens al in vele gevallen niet lukt. Onder de NWI is dit nu naar een hoger plateau getild het zogenaamde B1 niveau.

De reden dat het vele inburgering plichtige dit A2 niveau niet halen is omdat hun problematiek vaak al in de basis een uitdaging is door gebrek aan opleiding en analfabetisme. Het komt dus voor dat voordat iemand de taal kan gaan leren je hem of haar eerst moet leren lezen en schrijven. Bovendien is de Nederlandse taal een moeilijke taal , niet zozeer vanwege de grammaticale regels maar de enorme hoeveelheid uitzonderingen.

Een belangrijk onderdeel van de oplossing vanuit de Gemeente Steenbergen, is de inkoopstrategie voor uitvoering van de NWI. In het kort we gaan het uitbesteden. We erkennen dat we niet zelf de kennis nog de kunde in huis hebben en gaan het daarom de taak neerleggen bij een derde partij. Onder het al oude motto:

“Met betalen ben je overal vanaf”

Hiervoor is er reeds op 29 Juni 2021 besluitenlijst nr. 24 een 3 tal besluiten aangenomen door het college. Die heel in het kort op het volgende neerkomen:

  1. Instemmen met de aanbestedingsprocedure omtrent de B1-leertoute en zelfraadzaamheid samen met de Brabantse wal gemeenten BoZ en Woensdrecht
  2. Instemmen met de afwijkende inkoopvoorwaarden ten gunste met die van BoZ
  3. De directeur van de Sociale dienst ISD ( Brabantse Wal ) mandateren omtrent contract management op te stellen tussen de Gemeente en aanbieder.

Als je overigens nog verder zoekt dan blijkt dat ook Bergen op Zoom zijn vingers er niet aan wil branden en dat de inkoop van de taalcursussen weer wordt neergelegd bij de gemeente Breda. 

Terugkomend op de titel “De Gemeente krijgt de regie over inburgering”, de waarheid is dus de gemeente geeft de regie uithanden omtrent inburgering.

De justificatie om deze route te kiezen is dat d.m.v. opschaling van de aanbesteding er een betere prijs te bedingen valt, want het afnemen van 1000 taalcursussen is goedkoper dan 10. Hier zou ik nog in mee kunnen gaan als het uitgangspunt de 1000 mensen die deze taalcursussen moeten gaan volgens hetzelfde is , maar daar was mevrouw Baartmans ook al duidelijk over , we zijn juist op zoek naar maatwerk.

Tevens zijn we nu door deze strategie terecht gekomen op het pad dat de financiële middelen mogelijk niet dekkend zijn , de oplossing van onze Wethouder Krook “dan kloppen we weer aan bij het Rijk”, tja mijnheer Krook u gelooft ook nog in de Sinterklaas neem ik aan.

En dit is nog maar 1 facet van deze wetgeving, we hebben nog niet gesproken over de woningen die nodig zijn en er niet zijn, of de arbeid- scholingsprojecten die nog volledig ontbreken.

Waarom is dit zo belangrijk ? Omdat het hier om mensen gaat en niet om pakken suiker of dozen met nietjes. De incompetentie en tekortkoming in deze gaan straks mensen raken en kwetsen, voornamelijk statushouders en vluchtelingen. De zwaksten in onze samenleving, die hier niet mee geholpen gaan zijn.

Ik voorspel dat we in het tweede jaar een mededeling krijgen dat er geld bij moet , vanuit de reserves. Want het rijk is niet bereidt tot verdere compensatie. En omdat onze reserves dan nog verder reduceren is er geen geld meer voor een openbaar zwembad , de sportvereniging en alle andere zaken die onze gemeente zo lief is.

Hoe had het anders gemoeten dan ?

De gemeente Steenbergen had de regie niet uit handen moeten geven, we hadden lokaal een taalcursus op moeten zetten. Geplaatst in de verschillende basisscholen in de avonduren. Tevens hier ook de arbeidsmigranten bij betrekken via hun werkgever. Ook de integratie van de mensen binnen de EU is namelijk van groot belang.

Ook de controle over de arbeidstrajecten onder de regie van de gemeenten. Bijvoorbeeld samen met het lokale bedrijfsleven. We willen meer dan 700 woningen bouwen maar kunnen geen metselaars of loodgieters vinden. Dan is dit de aangewezen groep om hier deze kwaliteiten samen mee te ontwikkelen.

Als verbastering op het spreekwoord leer een mens te vissen en hij heeft nooit meer honger, leer een mens een huis bouwen en hij is nooit meer dakloos.

De incompetentie gaat maar door en door, en het zijn geen dozen met nietjes die hier het slachtoffer van worden. Laten we proberen deze neergaande trend samen te stoppen, weet waar op u stemt op 16 maart.

^Bas van Opdorp