Meteen naar de inhoud

Ook Stem0167 was aanwezig bij de GOOS bijeenkomst op 26-02-2022.

Net als alle andere partijen hebben wij van Stem0167 onze standpunten kunnen uitleggen aan de groep ouderen die aanwezig was. Het ging vooral om woningbouw, voorzieningen en communicatie. Zoals eerder aangegeven wil Stem0167 zich hard maken voor vraaggerichte woningbouw per kern, hierin ook de combinatie zoekend tussen woningen voor ouderen en jongeren in één  complex zodat er een mooie mix ontstaat en jongeren eventueel een stukje “mantelzorg” op zich kunnen nemen, dit vooral in de vorm van het meenemen van een boodschap etc.

De voorzieningen zijn ook besproken, hierin is Stem0167 van mening dat er gekeken moet worden met de bewoners  per kern wat er nodig is. Onder andere zijn de openbare toiletten in de winkelgebieden verdwenen. Wij van Stem0167 zouden graag met de ondernemers naar een oplossing zoeken zoals bijvoorbeeld het openbaar stellen van toiletten van ondernemers tegen een kleine vergoeding van de gemeente waardoor het gratis is voor het winkelend publiek om daar gebruik van te maken.

Eén van de thema’s was ook de openbare ruimte Stem0167 vindt dat naar de openbare ruimte gekeken dient te worden naar verbeteringen, de afgelopen 4 jaar is het onderhoud aan de openbare ruimte niet optimaal geweest waardoor zeker voor de ouder worden de inwoner het op veel plekken een uitdaging is om van A naar B te komen. We hebben in alle kernen te smalle en scheve stoepen op sommige punten zelfs geen stoep, geen voorzieningen voor scoot-mobielen en/of rollators. Uiteraard is aan sommige dingen zoals stoepen weinig te veranderen omdat dit historisch zo gegroeid is, maar zelf in de nieuwe wijken wordt niet altijd gekeken naar bereikbaarheid voor ouderen en minder validen.

Als laatste is ook oog voor de bewoner vanuit de gemeente ter sprake gekomen, Stem0167 is ontstaan omdat wij vinden dat dit momenteel niet goed gaat. Iedereen heeft het over burgerparticipatie, maar helaas is dat de afgelopen 4 jaar niet gelukt in de ogen van veel burgers. Stem0167 wil veel meer structureel overleg met de inwoner en haar vertegenwoordigende organisaties, maar ook regelmatig volksraadpleging (referenda) met de groep belanghebbende inwoners als er een grote verandering in hun leefomgeving op stapel staat. Denk hierbij aan twee hele actuele punten zoals de geplande nieuwbouw in het stadspark en de rondwegen van Steenbergen en Dinteloord.