Meteen naar de inhoud

Namens Stem0167 gingen René Caumo en Toon van der Wegen donderdagavond 19:30 uur naar de informatieavond welke was georganiseerd door de Steenbergse afdeling van de ZLTO

(www.zlto.nl/steenbergenbergenopzoomnoord).

De ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) is een vereniging van en voor boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. 

Voorafgaande de gemeenteraadsvergadering van 30 juni ’22 werd door de ZLTO-afdeling Steenbergen en Bergen op Zoom Noord, aandacht gevraagd voor de toekomst van de boeren, natuurlijk ook in onze gemeente.

Hierbij werd de voltallige gemeenteraad uitgenodigd om op ‘De Rebeccahoeve’ –  De Heen te worden bijgepraat over de actuele problematiek.

Gesproken werd over de voorgeschiedenis van wat er nu speelt, de betekenis van de boeren voor onze agrarische gemeente en over de ontwikkelkansen van, voor en door de Steenbergse boeren.

Wij zijn trots op onze mooie gemeente met water en groen.

Het is dan ook goed om te beseffen dat de vele mooie wandel- en fietsroutes door onze polders er zijn omdat we een landbouwrijke gemeente zijn

Het was een interessante, maar vooral zinvolle informatieavond op de Rebeccahoeve.

Mooi om te zien ook dat onze gemeenteraad goed vertegenwoordigd was, eigenlijk waren er namens alle partijen wel aanwezigen, toch?

Met dank aan de bestuursleden en enkele overige Steenbergse boeren voor de interessante avond en het warme ontvangst

^Toon van der Wegen