Meteen naar de inhoud

Namens Stem0167 bezochten Toon van der Wegen en René Caumo de informatieavond van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal.

In de karakteristieke raadzaal aan de Grote Markt in Bergen op Zoom werden alle geïnteresseerde (burger)-raadsleden ontvangen. Het doel van de avond was om iedereen meer inzicht te geven in wat de ISD nu eigenlijk doet. Het belang van goede uitleg bleek door de hoge opkomst deze avond.

Vanuit de gemeente Steenbergen waren alle lokale politieke partijen vertegenwoordigd met in totaal 7 personen.

De ISD is een samenwerking tussen de gemeentes Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. De ISD voert werkzaamheden uit op het gebied van sociale zaken; wettelijk kader is de Participatiewet. Als Stem0167 hebben wij veel informatie mogen ophalen deze avond, niet alleen over de ISD maar ook over de diverse facetten van de Sociale dienst en dat daar nog heel wat te winnen is, vooral op het gebied van menselijkheid.

Veel uitleg werd gegeven door twee zogeheten ervaringsdeskundigen, waardoor toch heel duidelijk het grootste probleem van de ISD bloot gelegd werd, het vakjes denken en niet goed ondersteunen en luisteren naar mensen in de bijstand. Een dame in kwestie gaf duidelijk aan dat ze via de ISD niet het “zetje” kreeg om te gaan werken maar dat ze wel als (burger)-raadslid kon werken, omdat ze heel graag wil werken. Gedurende een achteraf babbeltje werd ons duidelijk dat er altijd vanuit het negatieve gecommuniceerd wordt onder de dreiging van sancties naar de mensen toe.

Stem0167 wilt met deze informatie zeker het gesprek aan gaan met de wethouder en de andere politieke partijen, om te kijken of en hoe we eventueel hier iets in kunnen verbeteren. Wij vinden het namelijk belangrijk dat mensen in de bijstand de juiste ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben, met daarin als uitgangspunt de kwaliteit van leven en niet de kwantiteit van leven.