Meteen naar de inhoud

1 jaar geleden stond in de krant vermeld dat er mogelijk proefboringen gedaan worden in het gebied van Prinsenland voor onderzoek naar aardwarmte.

https://www.bndestem.nl/roosendaal/proefboring-op-2-5-kilometer-diepte-om-in-west-brabant-aardwarmte-te-vinden~aa779a5f/

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door SCAN , een uitvoerende organisatie van het Ministerie van economische zaken en Interreg (Europese subsidie). SCAN heeft 10 potentiële locaties geïdentificeerd waarvan er uiteindelijk een 6 tal verder onderzocht zullen worden met een proefboring. Tijdens deze boring zal er data verzameld worden die de geschiktheid van de locatie bevestigen. Via de website van SCAN is te zien dat West Brabant met de locatie Prinsenland momenteel in het vergunningen traject zit ( fase 3 ), dit geeft aan dat we dus een potentieel waardevolle regio zijn.

Maar waarom is dit allemaal “belangrijk” voor onze regio ?

Een steunpilaar van onze nationale economie is de export van bloemen , toen in de jaren 60 het Groningse gas beschikbaar kwam was dit een motor om de bloementeelt en later ook groente teelt in een geconditioneerde omgeving te gaan doen, de zgn. kassenteelt. Dit maakte het mogelijk om deze teelt een heel jaar lang te garanderen en daarmee ook het logistieke traject optimaal te benutten. De import en export vanuit de kassenteelt in het Westland , bloemenveiling en ook Schiphol hebben hiervan maximaal geprofiteerd. Met de aangekondigde energie transitie en het ontbreken van goedkoop gas is het nu van belang dat hier alternatieven voor worden gevonden , geothermische aardwarmte is een mogelijk alternatief.

Het AFC in Prinsenland is de overloop van bedrijven waarvoor in het Westland geen plek meer was, de opschaling die nodig is om economisch haalbaar te blijven kon niet gefaciliteerd worden in het Westland en West-Brabant was op zoek naar een economische pijler om de regio te ondersteunen. Het AFC is mede hierdoor tot stand gekomen.

Het is dus logisch om te zien wat voor oplossingen hier ontwikkeld worden m.b.t. de kassenteelt en energievoorziening die hiervoor nodig is. Daarom deze week op werkbezoek bij HVC in Maasdijk.

HVC realiseert hier samen met warmtecoöperatie Maasdijk een aardwarmteproject. Tachtig glastuinbouwondernemers worden bij een positief boorresultaat over anderhalf jaar op duurzame aardwarmte aangesloten. Het gaat om zo’n vijfhonderd hectare aan kassen met groenten, planten en bloemen. Dat is vergelijkbaar met de oppervlakte van 333 voetbalvelden en staat gelijk aan het gasverbruik van meer dan vijftigduizend huishoudens.

Een aardwarmte onttrekking vind plaats via twee boorgaten die in het geval van Maasdijk geboord zijn tot 3,2 km diep. Dit paar boorgaten heet een doublet waarbij in het ene gat wordt water ingepompt die via de aardlaag dan opgewarmd wordt en het andere gat weer opgepompt. Hierdoor komt er water beschikbaar van 85 graden Celsius, deze warmte wordt via een warmtewisselaar onttrokken en gaat via een distributie netwerk naar de gebruikers. Naast het opgewarmde water komt er ook wat gas vrij wat weer gebruikt kan worden voor de stroomvoorziening die nodig is voor de warmtewissel installatie. Hoewel er nog geen duidelijke data voor is zijn er theoretische modellen die een temperatuurdaling voorzien in 30 jaar waardoor het economisch rendement daalt onder een break even punt. De economische levensduur waarmee nu gerekend wordt is dus 30 jaar.

Om een economisch haalbaar systeem te krijgen wat ook betrouwbaar is en in piekvermogen kan voorzien is het van belang dat er een aantal grootverbruikers zijn met een constante afname, kassen zijn hiervoor een geschikte kandidaat. Daarnaast is er dan nog ruimte voor andere industrieën en stadswarmte. Ook zijn er meerdere doublets nodig om continuïteit te waarborgen in het geval van Maasdijk zijn dit er nu 3. Tevens een distributie netwerk wat het warme water verspreidt naar de verschillende gebruikers een zogenaamde ringleiding in het geval van Maasdijk, 100 km lang en op sommige punten op 300 meter diepte.

Of aardwarmte een duurzaam alternatief is voor het AFC is dus nog aan onderzoek onderhevig, al moeten we ons als inwoners wel tijdig afvragen willen we dit ? Wat is het voordeel voor lokale bevolking ? Of wordt het een tweede Groningen waar alle baten uit de regio worden weggepompt en er jaren na dato een ereschuld gecompenseerd moet worden ? Begint het kleinschalig en moet het alleen maar groter om rendabel te blijven , zelfs tegen de wens in van de omwonenden zoals de windmolens in de Katrinapolder ? Worden we weer afhankelijk van besluitvorming vanuit de provincie of hebben we hier zelf een stem in ? Laten we starten met eerst denken en dan pas doen !

Namens Stem0167

^Bas van Opdorp