Meteen naar de inhoud

Bron: Steenbergse bode.

Door: Sanne Brusselaars di 9 mei, 16:00 Algemeen

STEENBERGEN – Verkeersoverlast en onveilige verkeerssituaties zijn een veelvoorkomend probleem in veel woonwijken, waaronder de wijk Buiten de Veste en de Lindenburghlaan in Steenbergen. Uit een enquête die eind 2022 is gehouden onder de bewoners, blijkt dat deze problematiek hoog op de agenda staat bij de inwoners van deze wijken. Ondanks eerdere meldingen bij de gemeente zijn er tot op heden geen merkbare resultaten geboekt.

Stem0167, een lokale partij uit Steenbergen, heeft de verkeersproblematiek in de wijk Buiten de Veste aangekaart en presenteert nu de resultaten van een enquête onder de bewoners. Het blijkt dat veel inwoners last hebben van verkeersoverlast en onveilige verkeerssituaties. Ondanks eerdere meldingen bij de gemeente, zijn er nog geen merkbare resultaten geboekt om deze problemen op te lossen.

Bewoners laten van zich horen
Wat betreft de verkeersproblematiek in Steenbergen zijn er verschillende zorgen en klachten geuit door bewoners van Buiten de Veste. Een specifiek punt dat door een bewoner werd genoemd is het kruispunt hoek AH/Westdam. Hier wordt vaak hard gereden, vooral richting Hof van Nassau, wat leidt tot onveilige situaties, vooral bij de start van de schooltijd. Een andere klacht heeft betrekking op geluidsoverlast op de Lindenburghlaan, veroorzaakt door kuilen in de weg en uitlaatgeluiden van auto’s en motoren. Ook de ingang van de parkeerplaats bij toelevering AH wordt genoemd als een probleem.

Een ander punt dat door bewoners is benadrukt, is het gebrek aan ontsluitingswegen voor de hele nieuwbouwwijk Buiten de Veste. Dit probleem veroorzaakt een hoge verkeersdruk op de bestaande wegen, wat leidt tot verkeersopstoppingen en lange wachttijden tijdens drukke momenten. Bewoners benadrukken dat maatregelen, zoals het plaatsen van drempels, noodzakelijk zijn om de situatie te verbeteren.

Er is echter ook kritiek geuit op de lokale overheid. Sommige bewoners geven aan al anderhalf jaar bezig te zijn om de verkeersproblematiek aan te kaarten, maar zonder resultaat. Ze krijgen geen bevredigende reacties op hun meldingen en klachten, wat voor ontevredenheid en frustratie zorgt.

Het is goed om te zien dat bewoners actief hun stem laten horen en meedenken over de leefbaarheid van hun wijk. Door zich uit te spreken en hun zorgen kenbaar te maken, kunnen zij bijdragen aan het vinden van effectieve oplossingen voor de verkeersproblemen. Het is echter ook belangrijk dat de lokale overheid deze zorgen serieus neemt en actie onderneemt om de verkeerssituatie in de wijk te verbeteren.

Door gezamenlijk te werken aan een veiligere en leefbaardere omgeving kan er gezorgd worden voor een betere kwaliteit van leven voor alle inwoners van gemeente Steenbergen. Dit onderwerp staat op de agenda van de oordeelvormende raadsvergadering van 17 mei 2023 onder agendapunt 07. Bewoners die geïnteresseerd zijn om de vergadering bij te wonen, zijn van harte welkom op de publieke tribune van de raadszaal. Stem0167 roept dit moment ook op als een kans voor burgerparticipatie en wil graag zien dat de gemeente serieus werk maakt van de klachten van de bewoners. [n]