Meteen naar de inhoud

In de besluitvormende vergadering van 1 juni werd de motie van Stem0167 unaniem gedragen door de volledige Gemeenteraad, met zelfs veel complimenten aan Stem0167 voor de representatieve enquête.

Het was dan ook verbijsterend dat de wethouder aangaf geen capaciteit te hebben om zelfs maar een begin te maken om de problemen het hoofd te bieden. Hij noemde hierbij andere projecten als onderdeel van het GVVP (gemeentelijk vervoersplan), en kaatste handig de bal terug naar de raad, die dan maar keuzes moet maken.

Uit de enquête gehouden onder de bewoners van de wijk Buiten de Veste en Lindenburghlaan blijkt dat bewoners veelvuldig last hebben van verkeersoverlast en onveilige verkeerssituaties. Deze problematiek is al diverse keren bij de gemeente aangekaart, maar tot op heden nog zonder merkbare resultaten.

Hardrijden, geluidsoverlast, parkeerproblemen, geen goede ontsluiting van de wijk en verkeersoverlast bij de school Maria Regina school, zijn structurele problemen waar bewoners van zeggen al talloze keren melding te hebben gemaakt aan de gemeente, met vervolgens antwoorden waar je absoluut niets mee kan.

Nog vorig jaar juni gaf wethouder Maurice Remery de toezegging, na zijn werkbezoek aan de wijk Buiten de Veste, een terugkoppeling te geven over de het doorvoeren van kleine aanpassingen om het veiliger te maken tot de ontsluiting gerealiseerd is. Hij zou de resultaten van de Stem 0167 enquête afwachten en vervolgens de knelpunten die hierin beschreven zijn nader bekijken met verkeersdeskundigen.

Na de besluitvormende vergadering van 1 juni lijkt een aanpak vooralsnog in de toekomst te liggen,  terwijl bewoners en de volledige raad dit anders zien. 

Stem 0167 laat het hierbij niet zitten en zal in overleg met de raad zich beraden op een snelle aanpak van de problemen. Stem0167 vindt dat de wethouder minimaal de inventarisatie van problemen moet afronden en een prioriteitenlijst moet maken wat, hoe en wanneer problemen aangepakt gaan worden. Simpel een aanpak vooruit schuiven is geen optie voor Stem0167.

Voor meer informatie verwijzen we naar Klaas Rozeboom, secretaris@stem0167, tel: 06  11258818