Meteen naar de inhoud

😡

Tijdens de raadsvergadering van 13 juli, mocht ik namens Stem0167 onze motie ‘Cameratoezicht t.b.v. bushalte Dinteloord’ indienen.

Met een motie geeft de gemeenteraad een opdracht aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Stem0167 is meerdere malen door inwoners gewezen op fietsendiefstal en -vernielingen bij de bushalte aan de Noordlangeweg bij Dinteloord.

De Stem0167-achterban vond en vindt het dus de hoogste tijd dat hier wat aan gedaan wordt.

Deze motie mede-ingediend door CDA en Volkspartij.

Deze motie werd met meerderheid van stemmen aangenomen.

Voor: Gewoon Lokaal, Volkspartij, CDA, Stem0167 en Fractie Verbeek.

Tegen: Progressief Samen, VVD en D’66.

Burgemeester, Dhr. Van den Belt legt uit dat cameratoezicht niet zomaar 1-2-3 geregeld is (zie 2de deel fragment).

Wel zegt de burgemeester het signaal serieus te nemen en gaat zien wat de mogelijkheden zijn.

Dus oproep aan onze inwoners..: Doe aangifte.., overal van!!!

^Toon van der Wegen.