Meteen naar de inhoud

Stem0167 had dus extra aandacht gevraagd aan het college, betreft de herinrichting van de Oudlandsestraat.
N.a.v. een eerder bericht op onze Facebookpagina hierover, hadden 7 adressen zich bij ons aangemeld.
Na overleg met de gemeente, werden deze bewoners uitgenodigd om met wethouder Remery, de projectleider en een beleidsmedewerker in gesprek te gaan.
En deze middag was het dan zover…

De bewoners gaven hun kijk op mogelijke, toekomstige ongenoegens.
Het grootste euvel vanuit de bewoners was (en is) toch echt wel de parkeerproblematiek.
Naar mijn idee kon iedereen zijn/haar woordje doen en is er een duidelijk signaal door de bewoners afgegeven.
Er werd geluisterd door de wethouder, de projectleider en de beleidsmedewerker.
In ieder geval zal er extra aandacht worden besteed aan deze herinrichting.
Ik ben positief gestemd over deze bijeenkomst en ik hoop met mij, ook de bewoners van de Oudlandsestraat.
Via deze weg, hartelijk dank namens Stem0167 aan de wethouder, aan beide ambtenaren en aan de bewoners van de Oudlandsestraat.
Voor de bewoners die ‘iets gemist hebben’, het signaal wat bij deze bijeenkomst is afgegeven geldt echt wel voor heel de Oudlandsestraat.

^Toon van der Wegen.