Meteen naar de inhoud

Stem0167 wenst geen verdere bijdrage te leveren aan de regionale opvang asielzoekers.

Wij kijken naar het totaalplaatje betreft migranten in onze gemeente.

Want alle migranten, of het nu arbeidsmigranten, statushouders of (Oekraïense)  vluchtelingen zijn, al deze migranten leggen een druk op de sociale voorzieningen en het acceptatie- en absorptie- vermogen van onze gemeenschap.

Tandartspraktijken nemen geen nieuwe patiënten meer aan , wachtlijsten bij de huisartsen worden langer en de woningnood alsmaar groter.

Voordat we verder kunnen in dit verhaal, moet de gemeente eerst maar eens de huidige problemen oplossen.

Het college legt ons middels een raadsmededeling dus eventjes een vraagstuk voor, een vraagstuk over een onderwerp wat vooralsnog helemaal geen betrekking heeft op onze gemeente.

Het onderwerp waarover we nu spreken, migratie door asielzoekers, is een probleem waar de landelijke overheid geen oplossing voor biedt.

Dus best college, in plaats van onze gemeente hiermee op te zadelen, hoeft u niets meer te doen dan de boodschap van het amendement uit 2016 uit te spreken. Niets meer en niets minder.

Met het amendement van 12 januari 2016 heeft de Steenbergse gemeenteraad duidelijk de opdracht gegeven aan het college om te beperken tot de verwachte taakstelling voor de huisvesting van statushouders.

En zelfs daaraan voldoet ons college nog geeneens, al is de verwachting dat dit wel goed gaat komen.

Wel is het college erin geslaagd om de vraag naar opvang van Oekraïense vluchtelingen positief te beantwoorden.

Steenbergen doet dus echt wel haar best in het opvangen van (Oekraïense) vluchtelingen en huisvesten van statushouders.

Ook een belangrijke invloed op onze Steenbergse samenleving zijn de arbeidsmigranten.

In de raadsmededeling waarover het nu gaat, neemt u deze niet mee in de oordeelvorming.

Naar de mening van Stem0167 moeten ook deze vorm van migratie worden meegenomen in het totaalplaatje.

Want al deze migranten, of het nu arbeidsmigranten, statushouders of vluchtelingen zijn, al deze migranten leggen een druk op de sociale voorzieningen en het acceptatie- en absorptie- vermogen van onze gemeenschap.

Tandartspraktijken nemen geen nieuwe patiënten meer aan , wachtlijsten bij de huisartsen worden langer en de woningnood alsmaar groter.

En lukt het onze scholen nog om genoeg leerkrachten voor de klassen te krijgen?

En natuurlijk niet te vergeten de impact op onze ambtelijke organisatie.

Hoe vaak hebben wij afgelopen periode moeten horen dat er te weinig ambtelijke capaciteit is? Heel vaak.

Eén van de positieve argumenten welke worden genoemd bij opties 2 en 3, dus om asielzoekers of minderjarige asielzoekers op te vangen, is dat we hiermee de regie in handen houden. Dat is natuurlijk niet waar.

Wanneer er wordt ingestemd met een asielzoekerscentrum in onze gemeente, net juist dan geven we de regie geheel uit handen.

Wanneer er eenmaal een asielzoekerscentrum is, dan zal het volgende verzoek voor opvang gemakkelijker worden aangenomen en worden uitgevoerd.

Dus nu wordt er gesproken over ongeveer 89 asielzoekers of 75 alleenstaande minderjarige asielzoekers, maar hoeveel worden er dan komende jaren nog extra van ons verwacht om op te vangen?

De enige manier om regie in eigen handen te houden is door géén bijdrage te leveren aan de regionale opgave asielzoekers.

Een ander argument wat het college ons aangeeft is dat het geen medewerking verlenen, nadelig is voor de regionale reputatie.

Nou, oké, dan een extra inspanning van het college om dit goed uit te leggen aan onze regiogemeenten. Doe uw best

De fractie van Stem0167 heeft deze raadsmededeling en het eerder gepresenteerde migratievraagstuk goed besproken en wij willen geen bijdrage leveren aan de regionale opgave asielzoekers.