Meteen naar de inhoud

Een referendum?

Dat was ons voorstel aan de overige partijen tijdens de oordeelvormende discussie over de opvang van vluchtelingen op 2 oktober jl.

Eén van de punten waarvoor Stem0167 staat is:

“De burgers betrekken bij besluitvorming die hen rechtstreeks raakt. Dit kan op verschillende manieren. Gaat het om lokale ontwikkelingen, via inspreekavonden en participatie. Zijn het ingrijpende ontwikkelingen die de hele gemeente aangaan, via een referendum.”   (zie ons verkiezingsprogramma)

Soms heb je van die onderwerpen waarbij lijkt dat politiek en samenleving lijnrecht tegenover elkaar staan. Een onderwerp waarmee dit nu (b)lijkt te gebeuren is dus het onderwerp opvang vluchtelingen.

Stem167 wilt graag de mening van al onze inwoners peilen middels een volkstelling.

De scenario’s welke het college aan de raad heeft voorgelegd kunnen toch ook aan onze inwoners worden voorgelegd?

Uiteraard dat daarna de politiek dan ook wel iets doet met de uitslag van het referendum, dus luistert naar de inwoners.

^Toon van der Wegen.