Meteen naar de inhoud

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2024 heeft Stem0167 onze gemeenteraad gevraagd om vaker naar ‘onze échte centjes’ te kijken.

Wij maken ons namelijk ernstige zorgen om de oplopende schulden, schulden die onze kinderen en kleinkinderen zullen moeten gaan terug betalen.

Stem0167 vroeg aandacht voor de kern Dinteloord en dan met name om de bushalte, de nog steeds ontbrekende groenstrook tussen het dorp en het kassengebied en de toekomstige huisvesting van arbeidsmigranten.

Naar onze mening namelijk een schandalige manier hoe de kern Dinteloord wordt behandeld.

Stem0167 mist deels de mogelijkheden om de controlerende taak van de gemeenteraad te kunnen uitvoeren. Omdat een uitgebreide en concrete beantwoording van technische vragen nog al eens ontbreekt, krijgt de raad geen volledig inzicht waar ‘onze centjes’ aan op gaan. Ook hiervoor hebben wij middels een voorbeeld aandacht aan gegeven en zal onze aandacht daar blijven.

Stem0167 vindt dat menig onderwerp / thema zomaar eventjes de begroting wordt ingeschoven, waarna met goedkeuren van de begroting de centjes weer vergeven zijn.

Met het klaprozenveld als voorbeeld hebben wij aangegeven dat wij dit niet wenselijk vinden. En zo zijn er wel meerdere voorbeelden hoe dure plannen er met een programmabegroting doorheen gedrukt worden zonder dat onze gemeenteraad zich daar echt serieus over kan buigen.

Er werd een amendement ingediend (een wijziging op de begroting) waarmee de onroerend zaak belasting (OZB) van 3% naar 10% wordt verhoogd. Een extra stijging van gemeentebelasting dus.

Ondanks dat de bedoeling met dit amendement goed is, namelijk de toekomstige schuldenlast enigszins te beperken, heeft Stem0167 tegen gestemd.

Simpelweg omdat wij niet met lastenverzwaringen de schuldenlast willen tegengaan, maar door onze ambtelijke organisatie minder uit te laten kosten.

Onze 1ste termijn luistert u terug in het fragment.

^Toon van der Wegen