Meteen naar de inhoud

Wisseling van de wacht.

  Door Ellis Rozeboom-Bekker:

  Wisseling van de wacht,
  19 Mei ben ik met veel enthousiasme gestart bij Stem0167 als Burgerraadslid. Als snel kwam ik er achter dat het in combinatie met mijn werk niet goed te combineren was vanwege de groei van ons bedrijf. Omdat ik vond dat ik Luc en Toon niet voldoende kon ondersteunen heb ik besloten te stoppen met het burgerraadslidmaatschap zodat een collega van onze fractie met voldoende tijd dit over kan nemen.
  In overleg met de fractie hebben we we besloten dat René Caumo het stokje van mij overneemt.
  De komende raadsperiode blijf ik wel actief bij Stem0167

  MVG

  Ellis

  Sedum dakbedekking

   Stem0167 wilt graag meer aandacht om, bij nieuw te bouwen gebouwen met platte daken, eens te kijken naar de mogelijkheid van Sedum dakbedekking.
   Ook wilt Stem0167 kijken naar mogelijkheden voor subsidie, verstrekt door de gemeente, voor wanneer inwoners hun bestaande platte dak willen voorzien van Sedum dakbedekking.

   Werkbezoek Stem0167 aan de Heen , duurzaam wonen.

    Afgelopen week mochten we ( Ellis, Jordi, Gillian , Klaas en Bas ) op werkbezoek bij Dhr. Huijsmans op De Heensedijk. Sinds kort staat hier een zogenaamde windwokkel in de tuin wat zover ons bekend is, de primeur heeft voor Gemeente Steenbergen. In de nabije toekomst zal er steeds meer gevraagd worden van de burger omtrent de energie transitie. Naast grote wind en zonneparken zal ook opwekking en verbruik bij de bron een belangrijke schakel worden. Om een beter idee te krijgen wat dit nu inhoudt zijn we op werkbezoek geweest bij een voorloper op dit gebied.

    Het stadspark moet stadspark blijven!

     “In een Gemeente als Steenbergen die toch al verstoken is van recreatie, is de aanwezigheid van een park een noodzakelijkheid.” Dat waren de wijze woorden van de voorzitter ( Burgemeester de Gou ) in 1957 tijdens het slotpleidooi waarom het stadspark doorgang moest vinden.

     Deze burgervader was aangesteld in Steenbergen in 1946 en heeft Steenbergen door de zware jaren van wederopbouw geloodst. Het Stadspark was een cadeau aan alle inwoners om deze moeilijke periode af te sluiten en gelegenheid te geven om te recreëren binnen de gemeente.
     Bedrijven zoals HKI (voorloper van de ENKA) en Grontmij zagen hiervan ook het belang en schonken bv de waterfontein en de Zonnewijzer. De lokale vogelvereniging had het aanbod gedaan om een volière te plaatsen en te onderhouden. Een collectieve inzet van gemeente , burger en bedrijven om iets moois en goeds te creëren voor alle inwoners. De opening van het park werd met trots gedaan door Burgemeester Gou als een van zijn laatste publiekelijke optredens.

     Weer een mijlpaal voor Stem0167

      oprichten. Notariële aktes , KvK nummers en tenaamstelling voor de kiesraad om er maar een paar te benoemen. Afgelopen week was het tijd voor de ondersteuningsverklaringen , als partij moet je minimaal 20 zogenaamde ondersteuningsverklaringen van kiesgerechtigden burgers uit je Gemeente inleveren. Deze verklaringen dienen op het Gemeentehuis onder het toeziend oog van een ambtenaar te worden getekend en officieel bekrachtigd. Het was voor Stem0167 geen probleem en mochten op de steun rekenen van onze achterban.

      Gezondheidscentrum in Stadspark Steenbergen ……of niet?

       Afgelopen donderdag 13 januari kwam het bericht naar buiten via Kijk op Steenbergen:

       “Plan voor nieuw gezondheidscentrum in het Steenbergs Stadspark”

       Direct werd dit bericht gedeeld door de Volkspartij, “Trots op onze wethouder! Willy Knop (wethouder economie) “Het belangrijkste is dat we ons hiermee goed voorbereiden op de groeiende zorgvraag als gevolg van de verdergaande vergrijzing. Daarnaast is het Stadspark door zijn centrale ligging een gewilde locatie. Een van onze voorwaarden voor het ontwikkelen van deze prachtige plek is dat het park wordt opgewaardeerd door een deel van de oude vesting opnieuw zichtbaar te maken.”

       Werkbezoek Stem0167 aan “Fort Henricus”

        Steenbergenaar Chiel Veraart is samen met andere ondernemers al 12 jaar bezig met de ontwikkeling van het gebied.
        Een groot pluspunt is dat met deze plannen, in samenwerking met SDW, er meerdere plekken voor dagbesteding ter ondersteuning van mensen met een beperking of ontwikkelingsachterstand worden gerealiseerd, dit nu nog deels afhankelijk van de te realiseren mogelijkheden.
        Gezien de complexiteit en lange looptijd van de ontwikkeling rond het fort zijn wij zaterdag 8 januari met 4 leden van Stem0167 bij Chiel Veraart langs geweest.

        Stem0167 op Werkbezoek Scholengemeenschap Tholen.

         Naar aanleiding van reële zorgen om de huidige staat van de basisscholen in Dinteloord, werd er tijdens een politiek debat door Tim Huisman geopperd om alle scholen te integreren in één groot scholencomplex. Want, zo stelde hij; dit zou bezuinigend werken doordat er bijvoorbeeld nog maar één conciërge nodig zou zijn. Hiermee zou tevens, zo vervolgde hij zijn betoog, de persoonlijke signatuur van de scholen ook gegarandeerd blijven.
         Wij van Stem0167 zijn het niet met deze stelling eens.

         Wel dat de scholen gedateerd zijn maar niet dat dit in één groot gebouw moet worden samengevoegd.

         “De gemeente krijgt de regie over inburgering”

          Krijgen, houdt voor mij in dat het iets is waar je om gevraagd hebt , of op zijn minst iets waar je blij van wordt. In dit geval is hier geen sprake van. De uitvoering van de NWI ( Nieuwe Wet Integratie ) is de gemeente opgelegd vanuit de nationale overheid. Ze zijn er in Den Haag naar jaren aanmodderen achter gekomen dat hun aanpak niet werkt omtrent statushouders en asielzoekers. Dus dan is de oplossing , we maken er iemand anders zijn probleem van. Een kopie van hoe ze omgegaan zijn met bijvoorbeeld de WMO , die ook eerder naar het gemeentelijke niveau omtrent uitvoering is geduwd. Ik mag aannemen dat u, helaas bekend bent met de schrijnende gevallen die dat ons heeft opgeleverd.

          Stem0167 op werkbezoek bij Camping De Uitwijk, De Heen

           N.a.v. een schrijven van detachering & adviesbureau ‘Ruimtemeesters’, namens camping De Uitwijk, gericht aan onze gemeenteraadsleden, is Stem0167 deze middag op de koffie gegaan bij Dhr. Maries van Nieuwenhuyzen.
           De aanleiding dat de gebroeders een brief aan de gemeenteraadsleden hebben gericht, is omdat de camping in januari 2019 een principeverzoek heeft ingediend voor het uitbreiden van de camping.
           Deze uitbreiding is inzake een nieuw chaletpark naast het bestaande waarbij er sprake is dat men met de boot bij het chalet kan komen omdat er een binnenmeer wordt gemaakt waar de chalets rond staan.
           Een geweldig plan, wat voor het aantrekken van toerisme, een opsteker en geweldig effect kan hebben inzake watersport en recreëren in De Heen en de Gemeente Steenbergen.

           Stem0167 op werkbezoek bij “de Coupure” in Kruisland.

            Tijdens een eerdere ledenvergadering van Stem0167 werd de vraag gesteld “wat is nu eigenlijk precies de Coupure in Kruisland en wat is het plan hier omtrent?”
            Een paar telefoontjes verder, o.a. te woord gestaan door een zeer behulpzame Mevr. Mulders, was daar het contact met Dhr. Bernard Hack.
            Dhr. Hack is bestuurslid van Dorpsraad Kruisland, hij bood direct aan om de volgende dag aanwezig te zijn voor verdere tekst en uitleg. De leden Klaas, Ellis en Bas (van Stem0167) gingen dus op werkbezoek om zich hier verder in te verdiepen.

            Stem0167 op werkbezoek Solarpark Evertkreekweg

             et de aankomende energietransitie komen we voor moeilijke keuzes te staan: Hoe en waar gaan we energie vandaan halen? Hiervoor zijn de bekende opties zoals wind- en zonneparken maar ook nog andere mogelijkheden zoals biomassa , geothermie en biogas installaties. De keuzes die we hierin maken zullen voor een langere periode gevolgen hebben voor onze gemeenschap en dienen dan ook ondersteund te worden met kennis van zaken.

             Stem0167 op bezoek bij de Burgermeester

              Stem0167 werd door burgemeester dhr. Van den Belt uitgenodigd voor een gesprek, bij hem op kantoor. De afspraak was op woensdag 27 oktober, in de namiddag. Onze tijdelijke bestuursleden dhr. Toon van der Wegen, dhr. Bas van Opdorp en dhr. Luc Aben gingen dus, namens Stem0167, op bezoek bij onze burgemeester.

              Stem0167 op werkbezoek bij de Beatrixsluis

               Thema van het werkbezoek was ‘toerisme’.
               Want ook op gebied van toerisme valt er in onze mooie gemeente nog heel veel meer te behalen.
               Stem0167 ziet hierin een faciliterende rol voor onze gemeente.
               Super leuk overigens om onlangs weer enkele nieuwe gezichten te mogen verwelkomen bij Stem0167.

               Cursus “Kandidaten Academie Noord-Brabant”

                Vorige week zaterdag (23-10) naar de cursus “Kandidaten Academie Noord-Brabant” in Sint Willebrord geweest. De cursus werd georganiseerd door “Kennispunt Lokale Politieke Partijen”. Enig gezond sceptisch gevoel is ons niet vreemd, maar dit bleek nu eens een opbouwende en leuke cursus te zijn waar men dus echt wat van opstak. Fijn was het om op zo’n dag andere (aspirant-) raadsleden te ontmoeten en hen eens te spreken wat hen bezighoudt en tegen welke zaken zijn aanlopen. Al bij al een positieve dag.