Meteen naar de inhoud

Stem0167 op werkbezoek bij Camping De Uitwijk, De Heen

  N.a.v. een schrijven van detachering & adviesbureau ‘Ruimtemeesters’, namens camping De Uitwijk, gericht aan onze gemeenteraadsleden, is Stem0167 deze middag op de koffie gegaan bij Dhr. Maries van Nieuwenhuyzen.
  De aanleiding dat de gebroeders een brief aan de gemeenteraadsleden hebben gericht, is omdat de camping in januari 2019 een principeverzoek heeft ingediend voor het uitbreiden van de camping.
  Deze uitbreiding is inzake een nieuw chaletpark naast het bestaande waarbij er sprake is dat men met de boot bij het chalet kan komen omdat er een binnenmeer wordt gemaakt waar de chalets rond staan.
  Een geweldig plan, wat voor het aantrekken van toerisme, een opsteker en geweldig effect kan hebben inzake watersport en recreëren in De Heen en de Gemeente Steenbergen.

  Stem0167 op werkbezoek bij “de Coupure” in Kruisland.

   Tijdens een eerdere ledenvergadering van Stem0167 werd de vraag gesteld “wat is nu eigenlijk precies de Coupure in Kruisland en wat is het plan hier omtrent?”
   Een paar telefoontjes verder, o.a. te woord gestaan door een zeer behulpzame Mevr. Mulders, was daar het contact met Dhr. Bernard Hack.
   Dhr. Hack is bestuurslid van Dorpsraad Kruisland, hij bood direct aan om de volgende dag aanwezig te zijn voor verdere tekst en uitleg. De leden Klaas, Ellis en Bas (van Stem0167) gingen dus op werkbezoek om zich hier verder in te verdiepen.

   Stem0167 op werkbezoek Solarpark Evertkreekweg

    et de aankomende energietransitie komen we voor moeilijke keuzes te staan: Hoe en waar gaan we energie vandaan halen? Hiervoor zijn de bekende opties zoals wind- en zonneparken maar ook nog andere mogelijkheden zoals biomassa , geothermie en biogas installaties. De keuzes die we hierin maken zullen voor een langere periode gevolgen hebben voor onze gemeenschap en dienen dan ook ondersteund te worden met kennis van zaken.

    Stem0167 op bezoek bij de Burgermeester

     Stem0167 werd door burgemeester dhr. Van den Belt uitgenodigd voor een gesprek, bij hem op kantoor. De afspraak was op woensdag 27 oktober, in de namiddag. Onze tijdelijke bestuursleden dhr. Toon van der Wegen, dhr. Bas van Opdorp en dhr. Luc Aben gingen dus, namens Stem0167, op bezoek bij onze burgemeester.

     Stem0167 op werkbezoek bij de Beatrixsluis

      Thema van het werkbezoek was ‘toerisme’.
      Want ook op gebied van toerisme valt er in onze mooie gemeente nog heel veel meer te behalen.
      Stem0167 ziet hierin een faciliterende rol voor onze gemeente.
      Super leuk overigens om onlangs weer enkele nieuwe gezichten te mogen verwelkomen bij Stem0167.

      Cursus “Kandidaten Academie Noord-Brabant”

       Vorige week zaterdag (23-10) naar de cursus “Kandidaten Academie Noord-Brabant” in Sint Willebrord geweest. De cursus werd georganiseerd door “Kennispunt Lokale Politieke Partijen”. Enig gezond sceptisch gevoel is ons niet vreemd, maar dit bleek nu eens een opbouwende en leuke cursus te zijn waar men dus echt wat van opstak. Fijn was het om op zo’n dag andere (aspirant-) raadsleden te ontmoeten en hen eens te spreken wat hen bezighoudt en tegen welke zaken zijn aanlopen. Al bij al een positieve dag.

       ZLTO op bezoek bij Stem0167.

        Tijdens onze laatste algemene ledenvergadering mochten we de dhr. Pieter Korst ontvangen
        Dhr. Pieter Korst is voorzitter ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie) afdeling Steenbergen-Bergen op Zoom.
        Hij gaf de leden van Stem0167 extra inzicht in de uitdagingen die wij als agrarische gemeente Steenbergen op onze pad zullen vinden.